Panel dyskusyjny

Ustawa o rachunkowości - Elektroniczne sprawozdania finansowe

Strona główna / Prawo gospodarcze ogólne / Ustawa o rachunkowości - Elektroniczne sprawozdania finansowe
Dołącz do dyskusji

konsultowany akt prawny

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła zmiany w przekazywaniu sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Zmiana wynika z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, który stanowi, że sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będą musiały być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie zbliżonym do JPK. Aby wypełnić obowiązek, który wynika ze wspomnianego przepisu konieczne jest użycie oprogramowania księgowego, które posiada odpowiednią funkcjonalność. W praktyce rodzi to jednak duże problemy. Na razie oprogramowanie księgowe jest jeszcze opracowywane przez producentów i nie posiada pełnych funkcjonalności. Można próbować dostosowywać jednostkowo opracowane systemy księgowe, ale nie zawsze jest dostępne wsparcie informatyków, po przystępnych cenach. 

Sytuację komplikuje obowiązek używania kwalifikowanego e-podpisu lub podpisu potwierdzonego profilem ePUAP przy przesyłaniu sprawozdań finansowych. Jest to istotne w przypadku tych organizacji, którymi kierują organy wieloosobowe. Biorąc pod uwagę powyższe fakty należy się zastanowić, czy wprowadzone zmiany, zwłaszcza w przypadku małych organizacji i niewielkich spółek, nie zostały wprowadzone zbyt szybko i czy zakres zbieranych danych nie idzie zbyt daleko oraz czy wypełnienie tego obowiązku nie rodzi zbyt dużego obciążenia dla części podatników. 

Nadmienić trzeba, że problemy mają nie tylko organizacje rzemieślnicze, których wszyscy członkowie organów kierujących będą musieli posiadać podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP, którym powinni opatrzyć sprawozdanie finansowe najpóźniej do końca marca 2019 roku. Może on dotknąć także wiele innych małych organizacji o charakterze wyłącznie społecznym , czy niewielkie spółki.

Projekt aktu do pobrania

Dyskusja online

Dodaj opinię

29 odpowiedzi na “Ustawa o rachunkowości - Elektroniczne sprawozdania finansowe”

 1. Dorota Malinowska pisze:

  Dla wielu rzemieślników oraz organizacji rzemieślniczych prawidłowe przesyłanie elektronicznych sprawozdań finansowych okazało się dużym problemem. Brakuje odpowiednich narzędzi informatycznych, czasem trzeba dokupić dodatkowe oprogramowanie. To wszystko wpływa także na nieterminowe przesyłanie dokumentów. W związku z napływającymi sygnałami o problemach technicznych, Związek Rzemiosła Polskiego 14 lutego wystąpił do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej oraz Rzecznika MŚP Adama Abramowicza (https://bit.ly/2BCSyEH) o wprowadzanie zmian etapami, co pozwoli rzemieślnikom na przygotowanie się do nowego sposobu składania dokumentów. To, co już dziś poprawiłoby sytuację, to możliwość składania sprawozdań finansowych przez rzemieślników na podstawie starych przepisów, czyli obowiązujących przed 1 października 2018 r., a także wydłużenie okresu wprowadzenia sprawozdań elektronicznych co najmniej o rok lub dłużej. Zapraszamy Państwa do dzielenia się doświadczeniami w tym temacie.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 2. Karina Jabłońska pisze:

  Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdenecki w Międzychodzie zwraca się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu sporządzenia elektronicznych sprawozdań finansowych. Nasza organizacja, posiadając wpis zarówno do rejestru stowarzyszeń jak i rejestru przedsiębiorców, d początku roku 2019 ma duży problem z uzyskaniem jakichkolwiek informacji, co do sporządzenia e-sprawozdania, chociażby z tego powodu, iż jesteśmy małą organizacją zatrudniającą tylko 3 osoby, obroty są nasze niewielkie w skali kraju, program, z którego korzystamy tj. FK opracowany jest przez informatyka, który nie podejmie się sporządzenia dla naszego Cechu e-sprawozdania finansowego, które zarówno jest czasochłonne jak i wiązałoby się z dużą odpłatnością. Nie ukrywamy,iż czas nas goni, ze względu na ustalony termin przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, do czasu, którego musimy mieć podpisane e-sprawozdania finansowe. Od wczoraj mamy wykupiony program do przygotowania tych sprawozdań, ale na chwilę obecną nie mamy pewności, co do prawidłowości funkcjonowania tego programu, nie ma opcji, która pozwalałaby na sprawdzenie, czy będzie możliwość załączenia podpisów elektronicznych członków zarządu oraz wysyłki elektronicznie do KRS. Nie ma na stronie ekrs zarówno programu, który dałby możliwość wprowadzenia sprawozdań finansowych w strukturach logicznych XML, czy też wersji testowej umożliwiającej wysyłkę tych sprawozdań. Sporządzając elektronicznie sprawozdania według załącznika Nr 1 do ustawy o rachunkowości do chwili obecnej zajmowałam się wyłącznie szukaniem programu, w formie papierowej, byłoby z pewnością przygotowane. Kolejnym problemem jest nie dostosowanie do naszych organizacji druku ustrukturyzowanego, w którym pokazuje się różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Zbierając opinię innych Cechów pragnę nadmienić, iż większość księgowych, z którymi współpracujemy, ma te same problemy, ale z uwagi na ogrom formalności, które w ostatnich czasach nas dotknęły, nie mają chwili na przedstawienie opinii na w/w temat. Na chwilę obecną jestem bardzo wdzięczna za pomoc Pani Elżbiecie Lutow, która rozwiązuje problemy naszego Cechu, a uważam, że nasza organizacja jest specyficzna, co do sporządzania zarówno sprawozdań finansowych, jak i CIT 8 ze względu na szereg interpretacji podatkowych w tym zakresie. Z góry bardzo dziękujemy i prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej z uwagi na zbliżający się termin sporządzenia sprawozdań. Z poważaniem sp.ds.finansowo-księgowych Karina Jabłońska

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdenecki w Międzychodzie
 3. Grażyna Dębska pisze:

  Nowelizacja ustawy o rachunkowości wynikająca z art. 45 ust 1g wprowadzajaca zmiany w przekazywaniu sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej do Krajowego Rejestru Sądowego stanowi nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców (szczególnie dla małych) Cyfryzacja podatków w Polsce właśnie wchodzi na nowy poziom, na którym bez technologicznego wsparcia przedsiębiorcy nie są w stanie spełnić nałożonego na nich obowiązku prawnego, który wprowadza obowiązek tworzenia i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, tj. w pliku w standardzie XML, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Mimo że podstawowe zasady raportowania pozostają bez zmian, to zmiana formy raportu istotnie wpływa na cały proces powstawania sprawozdania. Jest on nie tylko bardziej pracochłonny, ale i rygorystyczny z perspektywy przestrzegania terminów, a dodatkowo blokuje niektóre stosowane dotychczas praktyki sporządzania sprawozdań, ponieważ ich przygotowanie jest złożonym procesem wymagającym w wielu przypadkach kilkunastu tygodni pracy, zaangażowania całego zarządu, a — co bardzo istotne — terminy określone w ustawie z racji znakowania czasem są nieprzekraczalne. Problem dotyczy nie tylko spółek osobowych, których wspólnikami są osoby prawne (np. spółki z o.o.). ale także małych organizacji rzemieślniczych .O ile jeszcze cudzoziemcy mogą ubiegać się o PESEL, o tyle w przypadku osób prawnych jest to w ogóle niemożliwe Problem mają wszyscy poczynając od członków zarządu, odpowiadających za prawidłowość sprawozdania, pod którym muszą się podpisać (elektronicznie). Trudno jest im odczytać nie tylko: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zmiany w kapitale własnym. Kłopot też mają z opisowymi fragmentami sprawozdania, np. z informacją dodatkową, która również jest zakodowana. Tak więc raport będzie podpisywany w ciemno. Nie mając pewności, że to, co zostało sporządzone w tradycyjny sposób, zostało prawidłowo przekonwertowane na strukturę logiczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkiem zarządu spółki, jak również jej wspólnikiem może być osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego i niezamieszkująca stale na terytorium Polski. Jednak warto zauważyć, że nowelizacja ustawy o KRS nakłada na przedsiębiorców obowiązki, z których cudzoziemcom bardzo trudno będzie się wywiązać, . Uzyskanie certyfikowanych podpisów, opanowanie umiejętności obsługi konta w portalu, a do tego działanie wyłącznie w języku polskim okazują się barierą nie do przeskoczenia dla obcokrajowców. Nawet w przypadku pozytywnego przejścia przez wszystkie te trudności firmy certyfikujące podpisy nie gwarantują, że podpis nie powiązany z numerem PESEL lub wykonywany fizycznie za granicą będzie działał poprawnie w sądowym systemie. Przepisy przewidują dwa rodzaje podpisów elektronicznych: jeden z nich jest bezpłatny – potwierdzony profilem zaufanym, a drugi płatny – to podpis kwalifikowany. Profilem zaufanym można podpisać tylko dokument odpowiednio do tego przygotowany, np. na stronie ePUAP lub w innym specjalnie stworzonym oprogramowaniu. Jednak na ePUAP nie ma przygotowanego formularza sprawozdania finansowego, który organizacje mogłyby wypełnić. Także nie ma technicznej możliwości, aby za pomocą profilu zaufanego podpisać (i to jeszcze przez wszystkie osoby z zarządu) dokument przygotowany i przechowywany na dysku organizacji. Pozostaje więc podpis kwalifikowany – za pomocą tego podpisu, można podpisać w zasadzie chyba każdy dokument. Ale podpis kwalifikowany jest podpisem płatnym! Większość organizacji ma kilku członków zarządu, ale są nawet takie, które mają ponad 10 osób w zarządzie. Wyrobienie podpisu kwalifikowanego przez każdego członka organizacji to duży koszt, nie każdą organizację jest na to stać (zwłaszcza, że wiele organizacji działa zupełnie społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia). I to tylko po to żeby raz w roku podpisać sprawozdanie finansowe.

  Nazwa firmy : Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
 4. Jadwiga Niesterowicz pisze:

  Od 1 października 2018 roku został wprowadzony obowiązek raportowania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, co wymaga od przedsiębiorców prawidłowego wdrożenia procesu. Oznacza to, że przedsiębiorca musi we własnym zakresie przygotować i posiadać odpowiednie narzędzie informatyczne, pozwalające na import danych właściwie wygenerowanych w odpowiednim formacie. Dodatkowo w celu złożenia e-sprawozdania wymagane jest złożenie elektronicznych podpisów. W praktyce okazuje się że wdrożenie nowego obowiązku nie jest proste. Pojawiają się liczne problemy natury technicznej jak również finansowej. Zakup odpowiedniego oprogramowania oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego generują dodatkowe koszty. W wielu przypadkach kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, co wiąże się z posiadaniem takiej samej ilości podpisów elektronicznych. Jest bezpłatna forma podpisu profilem zaufanym, ale EPUAP nie jest przystosowany do podpisu sprawozdania finansowego. Wielu rzemieślników potrzebuje wsparcia z naszej strony. Przyznam szczerze, że tak z całą odpowiedzialnością nie możemy im pomóc. Dużym ułatwieniem było by wprowadzenie nowego systemu w odroczonym terminie. Sporządzenie sprawozdania za 2018 rok w formie przed wprowadzeniem obowiązku e-sprawozdań pozwoliło by na oswojenie się z nową metodą oraz wydłużyło by czas na wdrożenie jej w życie. Z poważaniem Jadwiga Niesterowicz Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości W Białymstoku

  Nazwa firmy : Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
 5. Piotr Antoszewski pisze:

  W pełni zgadzam się z przedmówcami. MF założyło, że na terenie całej RP działają łącza internetowe i że każdy przedsiębiorca nawet 70+ w pełni będzie przygotowany do raportowania sprawozdań finansowych. Rzemiosło w 80-90 % to mikro i małe firmy, najczęściej rodzinne, które potrzebują czasu i pieniędzy na sprostanie wymaganiom ustawodawcy. Pomysł dobry tylko jak zwykle wdrażany zbyt chaotycznie. Z poważaniem Piotr Antoszewski - przedsiębiorca.

  Nazwa firmy : Antmot - Piotr Antoszewski
 6. Katarzyna Parczewska pisze:

  Do naszej organizacji docierają informacje od rzemieślników dotyczące niezmiernych problemów z dostosowaniem się do obowiązujących przepisów. Wielu z nich prowadzi księgowość za pomocą prostych systemów księgowych nie mając możliwości dostosowania ich do powyższych wymogów. Niejednokrotnie mikro przedsiębiorcy zmuszeni są do wymiany nie tylko oprogramowania ale również zakupu nowych komputerów co generuje dodatkowe wysokie koszty. Brak na platformie ePUAP formularza sprawozdania finansowego z którego mogłyby bezpłatnie skorzystać małe firmy i nasze organizacje powoduje konieczność zakupu podpisu kwalifikowanego. To kolejne koszty a w przypadku organizacji rzemieślniczych zwielokrotnione (w większości powyżej 5 członków Zarządu). Wyrobienie podpisu kwalifikowanego każdemu to duże utrudnienie finansowe i organizacyjne. E-sprawozdania to raczej problem a nie ułatwienie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Moim zdaniem za krótki okres czasu przewidziano na dostosowanie się do wymogów ustawodawcy oraz obarczono drobnych przedsiębiorców zbyt dużymi kosztami.

  Nazwa firmy : CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Białymstoku
 7. Ewa Marciniak pisze:

  Nowelizacja ustawy o rachunkowości (art.45ust1g) wprowadzająca zmiany w przekazywaniu sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej do Krajowego Rejestru Sądowego stanowi nie lada problem i wyzwanie dla przedsiębiorców a także dla organizacji przedsiębiorców jakimi są Cechy. Uważam, że nałożenie nowego obowiązku prawnego odbyło się bez zachowania i zapewnienia organizacjom i przedsiębiorcom realistycznego okresu przejściowego. Czas na wprowadzanie nowego sposobu przekazywania sprawozdań powinien umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i solidne przygotowanie do zmian. Okres przejściowy pozwalający na dobre przygotowanie powinien być co najmniej roczny. Wiele zmian w sferze cyfryzacji podatków jest wprowadzanych etapami np: JPK, obowiązek przekazywania elektronicznie deklaracji podatkowych VAT i PIT -11; czy program Płatnik. Dlaczego w kwestii przekazywania sprawozdań w postaci elektronicznej zabrakło takiego postępowania? Pomijam inne aspekty organizacyjne min.: brak jednolitych struktur logicznych XML do sprawozdań dla Cechów; koszt opłaty za podpisy elektronicznych dla wieloosobowych Zarządów Cechów ( użyte raz w roku przy założeniu, że skład Zarządu nie ulegnie zmianie). Dlatego też apelujemy o wprowadzanie zmian dotyczących elektronicznych sprawozdań etapami. Z wyrazami szacunku Ewa Marciniak

  Nazwa firmy : Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Metalowej i Motoryzacyjnej w Bydgoszczy ul. Lelewela 25
  • Joanna Dębowska pisze:
   Zgadzam się z przedmówczynią. Cechy posiadające wieloosobowe zarządy poniosą wysokie koszty przez wprowadzenie takiej ustawy. Dostosowanie systemów informatycznych wymaga zdecydowanie więcej czasu.
 8. Janusz Borzyński pisze:

  Nie chcę powielać poprzednich wpisów i zawartych w nich uzasadnień, gdyż wszystkie są trafne. Jednakże trudno nie powiedzieć, że wprowadzony przez prawodawcę „powszechny” obowiązek składania elektronicznych sprawozdań finansowych do KRS jest całkowicie chybiony. Resort opracowując przepis całkowicie pominął aspekt możliwości realizacji nowych wymogów przez małe podmioty - stowarzyszenia, fundacje, CECHY i IZBY rzemieślnicze, które nie dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi przesył elektroniczny, a dodatkowo zarządzane są przez wieloosobowe organy, przymuszone zostały do uruchomienia dla każdej tych osób podpisu elektronicznego – profilu zaufanego wykorzystywanego najczęściej tylko w tym jednym przypadku – raz w roku. Sytuacja tym bardziej jest niejasna, iż zgodnie z publikacja Dziennika Gazeta Prawna z 7 stycznia 2019 r. nr 4 (4906), użycie ePUAP wyklucza złożenie sprawozdania, gdyż KRS nie przyjmuje elektronicznych sprawozdań finansowych podpisanych profilem zaufanym i wymaga podpisu kwalifikowanego. Reasumując prawodawca wprowadzając nowe rozwiązanie prawne nakładające nowe (kosztowne i opatrzone trudnościami organizacyjnymi) obowiązki na firmy o organizacje nie zasięgnął opinii od wykonawców nowych przepisów. Należy tu stanowczo podkreślić, iż wprowadzony zapis w ustawie o rachunkowości jest całkowicie sprzeczny z ideą Konstytucja biznesu. Pakietowi ustaw uchwalonych z myślą o przedsiębiorcach i nazywanych zbiorczo „Konstytucją biznesu" przyświeca jasny cel poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy, oraz założenie , iż przedsiębiorca ma być dla państwa partnerem, a nie przeciwnikiem. Niestety, co raz częściej mamy do czynienia z pomijaniem idei „Konstytucji biznesu” poprzez wprowadzanie przepisów nakładających na firmy szereg nowych obowiązków, których podstawowym i chyba jedynym celem jest ułatwienie pracy różnego szczebla urzędom. Oczekujemy, ze Prawodawca wycofa się z tego nietrafionego przepisu, a jeżeli już taki obowiązek ma być realizowany, to niech z niego będą wyłączone firmy, stowarzyszenia, fundacje, CECHY i IZBY RZEMIEŚLNICZE, itp., których obroty roczne są niewspółmierne do tzw. „kolosów gospodarczych”. Do jakiej wysokości obrotu należałoby zastosować takie „wyłączenie”?, to powinien być temat przedyskutowany i określony na forum Dialogu Społecznego (RDS). Apelujemy o zawieszenie, lub przynajmniej odroczenia do 31 grudnia 2019 stosowania nowych zasad składania sprawozdań finansowych, tj. do czasu zebrania opinii od zainteresowanych stron i przyjęcia nowych rozwiązań prawnych uwzględniających stanowiska strony Rządowej i firm (w rozumieniu partnerstwa: Pracodawców).

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
 9. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. pisze:

  W naszej organizacji z tego tytułu występują następujące trudności: 1) Oprogramowanie księgowe zawiera poszczególne elementy sprawozdania finansowego zgodne z Ustawą o rachunkowości, jednak występuje konieczność dostosowania oprogramowania do schematu sprawozdania dla jednostek non profit (z podziałem na działalność statutową i działalność gospodarczą), co powoduje, że trzeba dostosować schematy do struktury danego stowarzyszenia, a to wymaga znacznych nakładów czasowych; w formie papierowej takie schematy są już stworzone na podstawie lat ubiegłych, dzięki czemu przygotowanie sprawozdania jest możliwe w ciągu trzech miesięcy. 2) W związku z koniecznością podpisania sprawozdania przez wszystkie osoby zarządzające i przygotowujące sprawozdanie, występuje konieczność załatwienia dla wszystkich w/w osób profilu zaufanego, a to również wymaga nakładów czasowych.

  Nazwa firmy : Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl.
 10. Dorota Malinowska pisze:

  Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę umożliwiającą podpisanie dokumentów, w tym sprawozdania finansowego, za pomocą podpisu zaufanego. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Jak podaje portal ePUAP, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi tego w jaki sposób jeden dokument elektroniczny może podpisać wiele osób korzystających z darmowego podpisu zaufanego, pojawiających się w związku ze składaniem sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, przygotowano nową usługę umożliwiają wygodne podpisanie dokumentu elektronicznego przy użyciu profilu zaufanego i bez potrzeby logowania się do ePUAP. Usługa obejmuje: podpisanie dokumentu — również takiego, który podpisał ktoś inny, sprawdzenie, czy złożone podpisy są prawidłowe, przeczytanie przed podpisaniem treść już podpisanego dokumentu. Więcej informacji o tym, jak tej usłudze pod adresem: https://bit.ly/2NSU6PW W celu złożenia wielu podpisów zaufanych cały czas można korzystać również ze standardowego rozwiązania ePUAP, które pozwala na założenie konta dla danej instytucji. Aby skorzystać z takiej formy podpisu, należy: 1) założyć na ePUAP konto dla danej instytucji i zaprosić do tego konta osoby podpisujące dokument, 2) przygotować w ramach utworzonego konta dokument elektroniczny, który wymaga złożenia kilku podpisów. Każda z zaproszonych osób może podpisać dokument po zalogowaniu się do konta instytucji (logowanie z wykorzystaniem posiadanego profilu zaufanego). Następnie dokument może być w zależności od potrzeb wysłany przez ePUAP, pobrany w celu wysłania inną drogą lub zachowany w dokumentacji podmiotu. Dokładną instrukcję, jak można podpisać dokument elektronicznie wykorzystując podpis zaufany, można znaleźć na portalu obywatel.gov.pl: https://bit.ly/2NSU6PW

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 11. Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych pisze:

  W związku ze zmianami wprowadzanymi przez Nowelizację Ustawy o Rachunkowości odnośnie przesyłania elektronicznie Sprawozdań Finansowych oprócz naszych własnych przemyśleń zasięgnęliśmy również opinii w Firmach zrzeszonych w naszym Cechu wpisanych do KRS i możemy potwierdzić, że nowe przepisy są wprowadzane zbyt szybko, gdyż mikroprzedsiębiorstwa nie są odpowiednio przygotowane do ich wdrożenia. Mała firma, która na co dzień boryka się z problemami finansowo-kadrowymi jest kolejny raz obciążana przez nieprzemyślane działania ustawodawców. Największe problemy w tym względzie to: brak w firmach podpisów elektronicznych lub e-PUAP oraz brak przejrzystości w procesie dostosowywania sprawozdań do przesłania w odpowiedniej formie, w tym brak odpowiednich instrukcji, darmowego oprogramowania i czasu na ich opanowanie. Wiadomo, że Polak potrafi, ale czy zawsze to ci najmniejsi muszą się z tym borykać? Duże przedsiębiorstwa mają sztab księgowych, którzy mogą się tym zająć, natomiast mała Firma czy organizacja zatrudniająca 1 osobę w biurze musi sobie z tym radzić sama, odkładając swoje podstawowe obowiązki na bok i nadwyrężając swój, i tak już skromny budżet na zakup odpowiedniego oprogramowania. Zwracamy się więc w imieniu swoim (jako Cechu) oraz naszych członków do osób odpowiedzialnych za wdrażanie tych zmian o przesunięcie terminu ich wejścia w życie, tak żeby przedsiębiorcy oraz organizacje miały odpowiedni czas na przygotowanie się do wypełniania swojego obowiązku. Jednocześnie popieramy postulat Związku Rzemiosła Polskiego o przedłużenie terminu wdrożenia zmian w Ustawie co najmniej o rok. Jesteśmy organizacją zrzeszającą ok. 180 członków, z czego ok. 1/4 to podmioty wpisane do KRS (spółki cywilne, z o.o., komandytowe itp.) i są to w znacznej większości mikro przedsiębiorcy.

  Nazwa firmy : Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych
 12. Jolanta Peche pisze:

  Największym problemem jest fakt, iż wielu przedsiębiorców i małych organizacji nie jest jeszcze gotowych na tę "rewolucję" zarówno pod względem zasobów sprzętowych, jak i ludzkich. Podpisanie sprawozdania w formie elektronicznej wymaga zaangażowania nie tylko księgowych i informatyków, ale również samych przedsiębiorców czy organów zarządczych, co stanowi poważny problem zwłaszcza w przypadku wieloosobowych zarządów. Nie ma gotowego rozwiązania systemowego, brakuje informacji jak sobie poradzić z podpisami, dodatkowo zastosowanie tak zaawansowanych rozwiązań informatycznych może się okazać dla niektórych poważnym wyzwaniem. Po raz kolejny przepisy ustawy wchodzą w życie wcześniej niż rozwiązania systemowe, które pozwalają na realizację obowiązków wynikających z ustawy, np. do niedawna podpisanie sprawozdania finansowego (składanego do KRS) było możliwe tylko przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podczas gdy ustawa dopuszcza również podpis przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. Zgadzam się, że takie rozwiązanie nie tylko podwyższy koszty prowadzonej działalności, ale również utrudni życie przedsiębiorcom.

  Nazwa firmy : Kujawsko - Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 13. Jarosław Romaniuk pisze:

  Elektroniczny podpis i dostęp online do Krajowego Rejestru Sądowego i innych urzędów państwowych poprzez systemy elektroniczne i pocztę e-mail pomyślane zostały jako ułatwienie dla firm i obywateli - w celu oszczędzenia czasu, nerwów, a także surowców takich jak papier i zużyte na dojazdy do KRS paliwo. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, iż większość zainteresowanych, zobowiązanych do składania sprawozdań do KRS drogą elektroniczną, z powodu problemów informatycznych na pewno nie oszczędza ani czasu ani nerwów. Nie pomaga też wprowadzony w tym roku wymóg podpisywania sprawozdań finansowych przez wszystkich członków zarządu. Co najmniej od tego ostatniego wymogu należałoby odejść lub odroczyć termin jego wejścia w życie. Jeśli nie chcemy zniechęcać podatników, na pewno też Ministerstwo Sprawiedliwości powinno wprowadzić zasadę nie nakładania kar finansowych na podmioty, które będą się spóźniać z terminowym przekazywaniem sprawozdań drogą elektroniczną.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 14. Cech Fryzjerów i Rzemiosł Różnych pisze:

  Cech Fryzjerów jest organizacją zawodową zrzeszającą obecnie 32 członków. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Największym problemem w chwili obecnej, są dla nas koszty związane z podpisem elektronicznym. W skład Zarządu Cechu wchodzi 5 osób x 300 zł za zestaw + 5 x 20,- za weryfikację tożsamości razem 1600,- Dodatkowym problemem jest wiek i umiejętności Członków Zarządu. Troje z nich to osoby starsze, które nie używają komputerów. W naszym przypadku wprowadzenie cyfryzacji i związanych z nią kosztów jest bardzo niekorzystnym rozwiązaniem stawiającym pod znakiem zapytania dalsze istnienie organizacji. Natomiast jeśli chodzi o zrzeszonych u nas Członków, to są to małe firmy, które nie sporządzają sprawozdań do KRS.

  Nazwa firmy : Cech Fryzjerów i Rzemiosł Różnych
 15. Cech Rzemiosł Budowlanych pisze:

  Cech Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy informuje, w sprawie wdrożenia przekazu sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanych podpisem elektronicznych finansowych w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanych podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP), iż zastosowanie nowych podpisów jest dla naszego Cechu dużym problemem. Spełnienie warunków niezbędnych do złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, zgodnie z art. 45 ust. 1 g ustawy o rachunkowości, wiąże się z ogromnymi trudnościami finansowymi, i organizacyjnymi. Cech jako bardzo mała organizacja rzemieślnicza nie posiada odpowiedniego oprogramowania, a także sprzętu komputerowego obsługującego takie oprogramowanie, Zakup w/w oprogramowania wiąże się z dużymi kosztami, które dla tak małej jednostki są sporym obciążeniem finansowym. Dodatkowo nasza jednostką kieruje organ wieloosobowy, składający się z 7 osób. Oznacza to, że wszyscy członkowie musieliby posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP, którym mogliby opatrzyć sprawozdanie finansowe. Mając na uwadze powyższe problemy z realizacją obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, postulujemy o możliwości składania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 października 2018 r.

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Budowlanych
 16. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości pisze:

  Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu dołącza się do postulatu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie o przedłużenie wdrożenia przekazu sprawozdania finansowego w formie elektronicznej dla mikroprzedsiębiorstw, o co najmniej 1 rok w związku z trudnościami technicznymi i finansowymi. Obciążenie, któremu muszą sprostać Cechy w większości przewyższa ich możliwości finansowe, co może skutkować ich likwidacją. Problemy nasze dotyczą przede wszystkim odpowiedniego oprogramowania, które musimy wybrać i zakupić, a nie jest to łatwe z uwagi na to, że firmy informatyczne dopiero zaczęły publikować swoje programy, jak również ze względów finansowych, które dla naszego bardzo małego cechu są wyzwaniem. Dodatkowo, nasz Zarząd złożony jest z 8 osób. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podpisu sprawozdań wszyscy muszą posiadać podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP. Podpis elektroniczny dla wszystkich nie jest możliwy ze względów finansowych. Cech nasz utrzymujący się wyłącznie ze składek członkowskich ma problemy z wypełnieniem obowiązków wynikających z nowelizacją ustawy o rachunkowości w obowiązujących terminach.

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
 17. Dorota Malinowska pisze:

  ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW NA PISMO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO ws. problemów z wysyłaniem elektronicznych sprawozdań finansowych - Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał odpowiedź od Pana Leszka Skiby - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na pismo Związku w sprawie problemów jakie mają nasze organizacje z wdrożeniem przygotowania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej i formacie udostępnionym w BIP oraz ich wysyłki elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym. ZRP postulował przesunięcie tych obowiązków dla jednostek mikro o co najmniej rok. Niestety Ministerstwo odpowiedziało, że podejmuje wprawdzie starania o zwiększenie dostępności i funkcjonalności rozwiązań zapewniających ułatwienie wywiązania się tych obowiązków, nie planuje jednak wydłużenia terminu wdrożenia tych rozwiązań. Potwierdzamy, że m.in. w wyniku interwencji ZRP poszerzono wykorzystanie podpisu zaufanego o możliwość wielokrotnego złożenia podpisu. Uruchomiono na platformie obywatel.gov.pl dodatkową usługę pn. „podpisz dokument elektronicznie-wykorzystaj podpis zaufany”, która pozwala złożyć podpisy przez wiele osób. Więcej informacji w załączonym piśmie MF: https://bit.ly/2HC4341

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 18. Agnieszka Winckowska - Napierała pisze:

  Główne problemy wynikają z braku jasnych informacji, a więc podsumowując: 1. wszystkie sprawozdania finansowe od 01.10.2018r. muszą mieć formą e-sprawozdania, niezależnie od tego czy jednostka jest wpisana do KRS przedsiębiorców czy tylko KRS fundacji, stowarzyszeń... 2. Sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez osobę sporządzającą sprawozdanie + cały zarząd ( wszystkie osoby wpisane w KRS z PESELEM) - nie ma znaczenia sposób reprezentacji jednostki na zewnątrz 3. Sprawozdanie musi być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym - widoczna jest rzeczywista data złożenia podpisu 4. Sprawozdanie musi być sporządzone do 31.03.2019r. (dla jednostek których rok obrachunkowy zakończył się 31.12.2018r.) a więc i podpisane w tym terminie 5. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania na Walnym przesyłamy je albo do KRS albo do Naczelnika Urzędu Skarbowego albo do KAS Łączę się w bólu z wszystkimi księgowymi i życzę wszystkim powodzenia, ponieważ jest to droga przez mękę... którą jednak po poniesieniu odpowiednich kosztów, nakładu czasu i nerwów można przejść

  Nazwa firmy : Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
 19. Piotr Hadrysiak pisze:

  Zmiana może słuszna, ale jak zwykle źle wprowadzana. Należało dać prawo wyboru sposobu składania dokumentów przez jakiś okres (np. 3 lub 5 lat). Nikt nie interesuje się firmami osób starszych, dla których sprawozdawczość elektroniczna może stanowić problem. A danie dłuższego okresu przejściowego pozwoliłoby na poznanie tych stref, uzyskania pomocy.

  Nazwa firmy : PHU BOBAS
 20. Remigiusz Gajdamowicz pisze:

  Przedsiębiorcy lubią wszelkie udogodnienia elektroniczne i usprawnienia w zakresie sprawozdawczości pozwalające oszczędzić czas, jednak warunkiem korzystnego ich przyjęcia przez podatników jest skuteczne wdrażanie, tymczasem w mijającym tygodniu wejście do systemu ePUAP celem złożenia podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym było bardzo trudne, przez co wszyscy straciliśmy sporo czasu i nerwów. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie powtórzy się za rok.

  Nazwa firmy : Opolgraf Sp. z o.o.
 21. Dorota Malinowska pisze:

  Z inicjatywy Związku Rzemiosła Polskiego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz złożył wniosek o podjęcie czynności mających na celu opracowanie i udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania umożliwiającego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom składanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej we właściwym rejestrze sądowym bez obowiązku zachowania struktury logicznej XML oraz formatu wymaganego przez ustawę o rachunkowości. W uzasadnieniu Rzecznik MŚP podkreśla wysoki koszt niezbędnego oprogramowania, który dla wielu mikro przedsiębiorców jest nie do udźwignięcia.Wniosek dostępny jest pod adresem: https://bit.ly/2VaVm6T

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
  • Renata Klimek pisze:
   Nierzadko firmy rzemieślnicze prowadzone są przez osoby starsze, dla których takie pojęcia jak dygitylizacja czy informatyzacja są mało znane. Dlatego inicjatywa bezpłatnego oprogramowania dla przekazywania sprawozdań finansowych do KRS jest jak najbardziej godna poparcia, tak by ułatwić życie biznesmenom starszego pokolenia.
 22. Dorota Malinowska pisze:

  Ministerstwo Finansów poinformowało o rozszerzeniu funkcjonalności bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, której dotychczasowa wersja przeznaczona była dla osób fizycznych (prowadzących działalność gospodarczą). Po zmianach może z niej korzystać każdy podmiot. Aplikacja desktopowa e-Sprawozdania Finansowe umożliwia: wprowadzenie danych do sprawozdania finansowego, zapisanie wprowadzonych danych sprawozdania finansowego, otwarcie zapisanego sprawozdania finansowego, podpisanie pliku sprawozdania finansowego, przygotowanie przez osoby fizyczne (podatników PIT) i podpisanie wysyłki do Szefa KAS sprawozdania finansowego wraz z dokumentami dodatkowymi, a następnie pobranie UPO. Aplikacja desktopowa e-Sprawozdania Finansowe nie umożliwia: złożenia sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, złożenia sprawozdania finansowego do naczelnika urzędu skarbowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Aplikacja dostępna jest pod linkiem: https://bit.ly/2VGTHHe

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 23. Dorota Malinowska pisze:

  W celu ułatwienia składania bezpłatnych podpisów dla wszystkich jednostek zainteresowanych podpisaniem sprawozdania finansowego, również Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło dodatkową usługę na platformie obywatel.gov.pl - Podpisz dokument elektronicznie - wykorzystaj podpis zaufany. Pozwala ona złożyć podpisy przez wiele osób na pliku zapisanym w dowolnym ze stosowanych formatów, m.in. doc, xls, pdf, xml. Usługa uwzględnia również funkcjonalność zapisywania pliku na dysku lokalnym, czy też przekazywania dokumentu na odległość. Usługa dostępna jest na: https://bit.ly/2HpT78h

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 24. Artur Kniejski pisze:

  Państwo deklaruje wsparcie dla małych firm, w tym dla firm rzemieślniczych, gdyż zapewniają one największą ilość miejsc pracy, jednak coraz to nowe wymagania i przepisy w zakresie sprawozdawczości są dla nas właścicieli takich firm bardzo uciążliwe. Częstokroć nie mamy ani odpowiednich środków ani i wiedzy wymaganej by sprawnie składać sprawozdania w systemie sprawozdawczości elektronicznej e-KRS.

  Nazwa firmy : PHP Artur Kniejski
 25. Jacek Chromiński pisze:

  Proponuję by na czas potrzebny do dostosowania urządzeń i programów komputerowych niezbędnych do poprawnego składania podpisów elektronicznych pod rocznymi sprawozdaniami finansowymi firmy nie były karane mandatami czy innymi karami finansowymi z powodu opóźnień. Chcemy prowadzić nasze małe biznesy bez dodatkowego obciążenia i stresu, z powodu nowowprowadzanych przez Ministerstwo Finansów przepisów prawa.

  Nazwa firmy : Zakład Fryzjerski A&H Aldona Hałasik
 26. Janusz Borzyński pisze:

  W Polsce funkcjonuje wiele podmiotów zobowiązanych do z wysyłania elektronicznych sprawozdań finansowych i pomimo deklarowanych przez resorty ułatwień w dalszym ciągu mikro i mali przedsiębiorcy mają z tym wiele problemów. Eksperymentowanie z nowymi rozwiązaniami na "żywych organizmach" zawsze sprawiało firmom wiele trudnych do pokonania barier. W opinii MF i MC zaproponowane procedury i systemy są czytelne i łatwe. Niestety zupełnie innego zdania są wykonawcy nowych przepisów, czyli my: pracodawcy oraz organizacje cechowe zrzeszające Wprowadzając nowe rozwiązania prawne przede wszystkim należy brać pod uwagę, kogo one będą dotyczyły i jakimi możliwościami technicznymi i kadrowymi będą wymogi nowych przepisów realizowane. Tu niestety zabrakło takiej legislacyjnej wyobraźni. Dlatego też oczekujemy wprowadzenie daleko idących uproszczeń i jasnych - jednoznacznych - procedur oraz 2-3 letniego okresu dostosowawczego dającego możliwość składania sprawozdań elektronicznie oraz w wersji papierowej. Ponadto kolejny już raz kolejny się refleksja, że autorzy zmian nie mają kompletnie wiedzy o trudnościach w realizowaniu przez mokroprzedsiebiorców ich "innowacyjnych" pomysłów, przerzucając cały ciężar i skutki na firmy.

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
 27. Dorota Malinowska pisze:

  Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła od 1 października 2018 r. obowiązek sporządzania przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdań finansowych w nowej formie. Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził ze środowiskiem przedsiębiorców szerokie konsultacje przyjętych rozwiązań prawnych za pomocą panelu konsultacyjnego on-line i oceny ekspertów. Prace nad ustawą były realizowane w ramach projektu "Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym dokumentem: https://bit.ly/326Sh7M

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookfile-pdf-omenu