Opinie i stanowiska

Opinie i stanowiska Związku Rzemiosła polskiego

29.10.2019 - Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - POBIERZ
27.08.2019 - Stanowisko ZRP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - POBIERZ
26.08.2019 - Stanowisko dot. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - POBIERZ
26.08.2019 - Stanowisko dot. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw - POBIERZ
19.07.2019 - Stanowisko dot. rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej - POBIERZ
11.06.2019 - Stanowisko dot. ustawy Kodeks Karny Skarbowy - POBIERZ
27.05.2019 - Stanowisko dot. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych - POBIERZ
16.05.2019 - Stanowisko dot. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - POBIERZ
07.05.2019 - Stanowisko dot. ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego - POBIERZ
25.04.2019 - Stanowisko dot. ustawy o zatorach płatniczych - POBIERZ
22.01.2019 - Stanowisko dot. ustawy o zakazie handlu w niedzielę - POBIERZ
07.11.2018 - Stanowisko dot. ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności - POBIERZ
30.10.2018 - Stanowisko dot. Koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych - POBIERZ
30.10.2018 - Stanowisko dot. ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika - POBIERZ
30.10.2018 - Stanowisko dot. podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw  - POBIERZ
18.07.2018 - Stanowisko dot. małego ZUSu - POBIERZ
21.05.2018 - Stanowisko dot. ustawy o podatku dochodowym - POBIERZ
17.05.2018 - Stanowisko dot. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - POBIERZ
23.04.2018 - Stanowisko dot. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji - POBIERZ
23.04.2018 - Stanowisko dot. ustawy o zarządzie sukcesyjnym - POBIERZ

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookmenu