Panel dyskusyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona główna / Prawo gospodarcze ogólne / Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw[/ct_link_text]
Dołącz do dyskusji

konsultowany akt prawny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zawiera propozycje kolejnych bardzo ważnych zmian w systemie podatkowym.

Rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zawiera propozycje kolejnych zmian w systemie podatkowym.
Zgodnie założeniami do projektu ma na celu zarówno o zwiększenie czytelności i precyzji istniejących przepisów, czyli uczynienia ich bardziej „przejrzystymi”, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających realizację przez podatników ich obowiązków podatkowych sprawiających, że płacenie podatków będzie postrzegane jako „proste”, jak również eliminowanie sytuacji, w których podatnik mógłby czuć się traktowany przez prawo podatkowe niesprawiedliwie, tj. sytuacji, w których przepisy prawa podatkowe nie są dla podatnika „przyjazne”. Drugim celem regulacji jest uszczelnianie systemu podatkowego między innymi poprzez zablokowanie mechanizmów służących unikania płacenia podatków poprzez planowanie podatkowe z użyciem schematów podatkowych, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Do głównych rozwiązań służących uproszczeniom podatkowym będą należeć między innymi preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%, wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego.

Bardzo ważna zmiana, w tym dla mikrobiznesu dotyczy podwyższenia do 150 tys. zł. kwoty limitu wartości samochodu osobowego możliwego do rozliczeń w kosztach uzyskania przychodów. Jednak zasady rozliczeń będą podobne do obowiązujących w VAT, co oznacza, że z pełnych odliczeń można będzie korzystać tylko wówczas, jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku samochodów wykorzystywanych zarówno w firmie, jaki dla innych celów - limit wydatków podlegających zaliczeniu w koszty zostanie ograniczony do 50%.

Wprowadzane zmiany mają ograniczyć unikanie opodatkowania, pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność rynkową przedsiębiorstw małych i średnich. Sytuacja podatników ma się poprawić również poprzez likwidację niektórych obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych.

Według twórców ustawy zachęty podatkowe skierowane do przedsiębiorców oraz obniżenie obciążeń administracyjnych mają pozytywnie wpłynąć na otoczenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309
Projekt aktu do pobrania

Dyskusja online

Dodaj opinię

27 odpowiedzi na “Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw”

 1. Krzysztof Wiśniewski - ZRP.pl pisze:

  Z punktu widzenia firm osób fizycznych, którymi co do zasady są firmy rzemieślnicze, z wielu zaproponowanych tą ustawą zmian najważniejszą, do której na pewno powinnyśmy odnieść się w dyskusji jest wprowadzenie nowej, obniżonej po raz kolejny, 9-procentowej stawki dla spółek osób prawnych, bez wprowadzenia analogicznej obniżki dla firm osób fizycznych oraz podwyższenie do 150 tys. zł. kwoty limitu wartości samochodu osobowego możliwego do rozliczeń w kosztach uzyskania przychodów. Jeśli chodzi o obniżenie do 9% podatku CIT, to Związek Rzemiosła Polskiego zwracał uwagę, że obniżki CIT skorzystają przede wszystkim spółki z o.o., tworzone głównie z powodu ograniczenia ryzyka osobistej odpowiedzialności biznesowej. Podczas gdy - przedsiębiorstwom osób fizycznych pozostanie pełna odpowiedzialność z wyższą stawką podatku. W opinii ZRP rozwiązanie to zaburza warunki konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, tylko z powodu innej formy prawnej biznesowej działalności. Dlatego uważamy, że stawki podatkowe od dochodów z działalności gospodarczej osób prawnych i fizycznych powinny być ujednolicone. Proponowaliśmy, aby ewentualne możliwe, ale rzadko mające miejsce w praktyce (szczególnie w przypadku małych podmiotów, gdzie wspólnicy są zaangażowani w działalność spółki) dodatkowe opodatkowanie osób prawnych z powodu wypłaty dywidendy można zniwelować w ten sposób, że osobom prawnym, które zapłaciłyby podatek od dochodu, a następnie wypłaciłyby dywidendy, od których jako płatnicy, pobraliby podatek, należałoby kwotę równą potrąconemu podatkowi zwrócić lub uwzględnić w bieżących zaliczkach osoby prawnej. Kolejna bardzo ważna zmiana, która będzie dotyczyła praktycznie wszystkich firm polega na podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego możliwego do rozliczeń w kosztach podatkowych (amortyzacji). Jest to korzystna zmiana i oznacza zrównanie warunków podatkowych z samochodami wykorzystywanymi w oparciu o umowy leasingu. Jednocześnie zmienią się zasady rozliczania kosztów eksploatacji samochodów osobowych, które są wykorzystywane zarówno w firmie jak i do celów prywatnych. Zasady rozliczeń podatkowych będą podobne do obowiązujących w VAT. To oznacza, że z pełnych odliczeń można będzie korzystać tylko wówczas, jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, a to trzeba będzie udokumentować prowadzeniem ewidencji potwierdzającej wykorzystywanie samochodu wyłącznie do celów firmowych. Z kolei dla samochodów prywatnych wykorzystywanych w firmie wprowadzono limit wydatków eksploatacyjnych w wysokości 20% (bez obowiązku ewidencji przebiegu). Sądzimy, że tylko nieliczni podatnicy zdecydują się na prowadzenie dość uciążliwej ewidencji, co w praktyce spowoduje obniżenie kosztów używania samochodów o 50% w porównaniu do stanu dotychczasowego. Problem ten należało jakoś rozwiązać, ale chyba ryczałtowe wskaźniki ograniczające koszty są zbyt restrykcyjne.

 2. Dariusz Starosielski pisze:

  Jako członek Banku Spółdzielczego odniosę się do tej części projektu, która najbardziej leży mi na sercu. Jak się dowiedziałem z projektu, proponowana jest nowość, czyli możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wpłat ponoszonych przez Banki Spółdzielcze na rzecz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. Zgodnie z projektem BS-y otrzymają prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 25% kwoty wpłaconej do IPS, pod warunkiem, że w danym roku podatkowym kapitał własny Banku Spółdzielczego zostanie zasilony wartością kwot odpowiadającym wpłatom na IPS. To dobra zmiana, która pomoże naszym bankom w zrównoważonym rozwoju i stopniowym podnoszeniu kapitału, a więc i bezpieczeństwa klientów.

  Nazwa firmy : Dron Dragons
 3. Anna Młodkowska pisze:

  Popieram wszystkie regulacje, które zminiejszają biurokrację i obowiązki podmiotów gospodarczych, więc pozytywnie oceniam kilka modyfikacji prawa takich jak ilikwidacja obowiązków informacyjnych, które nie są niezbędne dla ustalenia prawidłowości wypełniania przez adresatów norm ich obowiązków wynikających z ustaw o podatkach dochodowych, ale także modyfikacja - na korzyść podatników – istniejących preferencji poprzez poszerzenie ich zakresu stosowania, czy też uchylenie nieuzasadnionych ograniczeń. Jest też poponowane usunięcie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej.

  Nazwa firmy : Wamed
 4. Elżbieta Cholewa pisze:

  Rolnictwo to ciężki kawałek chleba, pomyslano wreszcie o naszej sytuacji. Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego to jedna z niewielu w ostatnich latach propozycji w nowelizacjach podatkowych, które ułatwią mi życie. Oby...

  Nazwa firmy : Cyfrowa Księgowość
 5. Piotr Cholewa pisze:

  Po raz kolejny grzebie się w przepisach podatkowych, a co z tym się wiąże dokłada się kolejne artykuły i paragrafy. Obiecana przejrzystość prawa podatkowego zostaje zasypywana piachem z urzędniczo - legislacyjnego bełkotu. Władza zapomniała o obietnicach uproszczenia prawa podatkowego, ujednolicenia i obniżenia stawek. Co da CIT 9% szaremu podatnikowi? Naiwnie wierzymy, że CIT-owcy zwiększą inwestycje? Cały czas słyszy się o ułatwieniach dla podatników, a ilość druków rośnie, obciążenia księgowe również, jak i rzesza podmiotów do kontrolowania tychże podatników. Jeżeli mamy w ten sposób "upraszczać" prawo podatkowe, to zostawmy je tak jak jest, a my jako podatnicy damy sobie lepiej radę, bo człowieka do wszystkiego da się przyzwyczaić. Jak mówili nasi dziadowie: "stary wróg to stary wróg, wiemy czym nas może zaskoczyć". Przestańmy pudrować to prawo podatkowe, które stworzono dla prawników. Czas na obiecywaną przy każdych wyborach rewolucję. Polski system podatkowy przestaje być wydolny, a każda zmiana coś daje ale 10 krotnie więcej obowiązków dokłada.

  Nazwa firmy : Bobastorun
 6. Elżbieta Lutow pisze:

  Jeśli chodzi o zasady rozliczania w kosztach firm wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych, tym razem proponuje się znaczne zmiany i dotyczą one zarówno samochodów stanowiących własność firmy , jak i używanych w oparciu o umowy leasingowe, czy inne umowy. Jest też, moim zdaniem pożyteczne rozwiązanie, ułatwiające rozliczanie w kosztach używanie prywatnego samochodu właściciela, czy pracownika a wykorzystywanego w działalności przedsiębiorcy. Można tutaj zastosować 20% limit wydatków związanych z jego używaniem, ale nie trzeba prowadzić uciążliwej „kilometrówki”. Limit ten dla niektórych działalności, które prowadzą bardziej stacjonarną działalność może będzie wystarczający, dla innych stanowczo za niski. Podobne rozwiązanie dla rozliczeń proponuje się dla samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, ale wykorzystywanych też w celach prywatnych. Tutaj limit poniesionych wydatków możliwych do zaliczenia w koszty zaproponowano w 50% ogólnych kosztów używania samochodu. Więcej, ale też w niektórych działalnościach może być zdecydowanie za niski. Ale niestety tak działa zryczałtowanie kosztów. Pomimo tak znacznego ograniczenia kosztów, sądzę że większość przedsiębiorców wybierze jednak ten sposób rozliczeń kosztów eksploatacji aut osobowych, bo nie będą musieli prowadzić kłopotliwej ewidencji przebiegu. Uważam, że zaproponowane rozwiązania zlikwidują pole do potencjalnych sporów z organami skarbowymi , nt. ew. zakresu korzystania z firmowego auta do celów osobistych.

  Nazwa firmy : ZRP
 7. Beata Półtorak pisze:

  Rzeczywiście widać, że ze wszystkich zmian, które zaproponowano, dla przeciętnego przedsiębiorcy te które będą miały największe praktyczne zastosowanie dotyczą rozliczeń w kosztach podatkowych – samochodów osobowych. Generalnie uważam, że porządkują one dotychczasowe regulacje, które mogły wprowadzać niepewność, że jednak auto jest używane w części do celów prywatnych. Nie mogę jednak zgodzić się z pomysłem, tak znacznego do 9%, obniżenia, dla mniejszych spółek, stawki w podatku dochodowym od osób prawnych, bez zaproponowania choćby niewielkiej obniżki dla firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Nie do przyjęcia są argumenty użyte w uzasadnieniu przez Autorów projektu, że osoby fizyczne mają możliwość wyboru stawek, 18, 32%, czy liniowego 19%, nie mówiąc już o ryczałcie i karcie podatkowej. Przecież małym spółkom też można zaproponować ryczałt od przychodu, tylko czy zechcą z niego skorzystać? To oznacza, że osoby fizyczne mają płacić podatek od dochodu 18 lub 19%, albo ryczałt od przychodu od 3 do 8,5%, a spółki kapitałowe 9% od dochodu. Sądzę, że takie nierówne podejście do opodatkowania przedsiębiorców, w zależności od formy prawnej ich firmy, nie zostanie dobrze przyjęte przez przedsiębiorstwa osób fizycznych, w tym rzemieślników.

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych
 8. Danuta Cholewa pisze:

  Większość zmian wprowadzonych ustawie nie dotyczy rzemiosła, ale obniżenie podatku CIT dla małych przedsiębiorców powoduje, że ci którzy opodatkowują się za pomocą PIT będą w gorszej sytuacji. Myślę, że obniżenie podatku CIT ma być zachętą dla zakładania spółek . Dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nic się na lepsze. W projekcie jest uregulowana zasada używania samochodów do celów służbowych i to jest lepsze niż obecne niejasne interpretacje. Nie podoba mi się, że różnie podchodzi się do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą ze względu na formę prowadzenia działalności. Zmiana w podatku CIT ma wspierać rozwój MSP, niestety rzemieślnicy niewiele na tym skorzystają. Dobrze, że jest obniżany CIT, ale powinien zostać również obniżony PIT dla prowadzących działalność gospodarczą.

  Nazwa firmy : Dystrybucja Gazu
 9. Halina Matejek-Caban pisze:

  Bardzo pożyteczny przepis, który umożliwi wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, czy rozliczenie z dziećmi dla osób samotnie je wychowujących, w sytuacji kiedy złożą zeznanie po terminie. Teraz mamy bardzo nieżyciowy przepis, który nie daje szansy na wspólne rozliczenie, tylko dlatego, że choćby z powodu niedopatrzenia, choroby czy jakiegokolwiek innego zdarzenia losowego nie jest możliwe złożenie wspólnego zeznania po 30 kwietnia, nawet w trybie korekty.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 10. Antoni Odzimek pisze:

  Kolejny korzystny dla podatników przepis, który będzie dawał możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej przez 3 lata, teraz jest na to 2 lata. Chodzi o sytuacje, kiedy sprzedaję mieszkanie, inną nieruchomość, mogę być zwolniony od podatku dochodowego, jeśli udowodnię, że wydałem pieniądze uzyskane z tej sprzedaży na inne cele mieszkaniowe, obecnie w ciągu 2 lat, projekt mówi o wydłużeniu tego okresu wydatkowania środków do lat 3.

  Nazwa firmy : ALFAKO Sp. z o.o.
 11. Bogdan Głodowski pisze:

  Zgadzam, się z oceną dotyczącą obniżki podatku CIT tylko dla małych spółek. Już od roku wprowadzono 15% podatek dla małych spółek osób prawnych i jak na razie nic nie słyszymy, że miało to jakikolwiek wpływ na ich plany inwestycyjne. Jako firma osoby fizycznej uważam, to za zdecydowaną nierówność podatkową wobec firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Sam korzystam z ryczałtu, ale wydaje mi się, że to nie jest racjonalne, żeby tak małe firmy jak moja płaciły 8,5% od przychodu a spółki prawie tyle samo od dochodu.

  Nazwa firmy : PHU BG Teletechnika Warszawa
 12. Mirosław Stasiak pisze:

  Przedstawiony projekt w przeważającej części obejmuje regulacje związane z obniżeniem podatku CIT dla małych przedsiębiorstw działających jako spółki prawa handlowego, pozostawiając tych którzy opodatkowują się za pomocą PIT w gorszej sytuacji. Tak więc zachęta podatkowa nie dotyczy rzemiosła, a może jedynie korzystnie wpływać na decyzje inwestorów zamierzających zakładać spółki. Dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nic się na lepsze nie zmienia. Nieracjonalnym jest zróżnicowane podejście do podatnika w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana w podatku CIT ma wspierać rozwój MSP, niestety rzemieślnicy niewiele na tym skorzystają. Dobrze, że jest obniżany CIT, ale powinien zostać również obniżony PIT dla prowadzących działalność gospodarczą. Projekt reguluje zasady używania w firmie samochodów do celów służbowych, co należy uznać za postęp w stosunku do sytuacji obecnej, w której mamy do czynienia z niejasnymi interpretacjami prawa utrudniającymi rozliczanie kosztów związanych z używaniem samochodów osobowych w małych przedsiębiorstwach.

  Nazwa firmy : Sunapple Sp. z o.o.
 13. Karol Holberg pisze:

  Myślę, że obniżenie podatku CIT ma być nie tylko zachętą dla zakładania spółek kapitałowych tym samym szansą dynamicznego rozwoju gospodarczego. Natomiast dla firm prowadzacych działalność gospodarczą w oparciu o ustawę PDOF nie wiele to zmieni.

  Nazwa firmy : Prywatny Przedsiębiorca
 14. Jarosław Romaniuk pisze:

  Ustawa o podatku dochodowym dla osób prawnych zakłada obniżenie wysokości podatku CIT do 9%, jednak jednocześnie ta sama ustawa ogranicza możliwość stosowania wymienionego przepisu do firm/przypadków, w których dochód nie przekracza 33% kosztów uzyskania przychodu. Takie rozwiązanie preferuje firmy generujące niską wartość dodaną, jak na przykład firmy handlowe, wypracowujące zyski przy wysokich obrotach i kosztach, a jest krzywdzące i demotywujące dla firm osiągających wysokie dochody przy relatywnie niskich kosztach działalności, to jest dla firm wypracowujących wartość dodaną dzięki znacznemu wkładowi i wysokiej wycenie pracy intelektualnej, wdrażaniu nowoczesnych technologii, automatyzacji, robotyzacji produkcji, dygitaliazacji i innych innowacyjnych rozwiązań, których stosowanie - przynajmniej deklaratywnie - jest wspierane przez państwo. Wydaje się, że nie jest to efekt, którego osiągnięcie ustawodawca powinien zakładać opracowując uregulowania podatkowe.  

  Nazwa firmy : Go Concept sp. z o. o.
 15. Andrzej Cholewa pisze:

  Przepisy wprowadzają wiele ciekawych rozwiązań, których w polskim prawie nie było takich jak mediacja, umowy z urzędem podatkowy i inne. Na razie wygląda to dobrze, ale poczekajmy jak to będzie działało w praktyce.

  Nazwa firmy : Dystrybucja Gazu
 16. Waldemar Mamoń pisze:

  W projekcie jest uregulowana zasada używania samochodów do celów służbowych i to jest lepsze niż obecne niejasne interpretacje.

  Nazwa firmy : Yale
 17. Dariusz Sadowicz pisze:

  Osobiście przyznam, że nie podoba mi się to, iż różnie podchodzi się do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą ze względu na formę prowadzenia działalności. A w tym zakresie powinna być inaczej, w końcu wszyscy powinni mieć równe wobec prawa

  Nazwa firmy : Remonty - Sadowicz Dariusz
 18. Tadeusz Gajec pisze:

  Zmiana w podatku CIT pod względem stawki podatku 9% itd. ma wspierać rozwój MSP, niestety rzemieślnicy niewiele na tym skorzystają tym bardziej że stawka podatku PIT wylaczajac ryczałt, jest znacznie wyższa , jak można będzie z normalnie z nimi konkurować i dalej się rozwijać?

  Nazwa firmy : Gajec
 19. Falkoski Robert pisze:

  Pozytywne jest to ,że w ustawa o CITach przewiduje obniżkę podatku ale o podatnikach płacących PIT nie pomyślano. Szkoda...

  Nazwa firmy : Robertino
 20. Tytus Żeberko pisze:

  Generalnie uważam że ''poprawki czegokolwiek można robić wtedy, jak materiał jest jeszcze dobry''. Cale prawo wymaga napisania go od nowa, innaczej to co stara sie czytać przeciętny Nowak jest niezrozumiałym bełkotem prawnym, a akty przypominają Cerowany worek a nie elegancki frak.

  Nazwa firmy : Zeberko doradztwo prawne
 21. Urszula Wlazło pisze:

  Negatywne skutki dla gospodarki przyniesie obniżenie CIT, bo mastapi rozdrobnienie obecnego kapitału poprzez tworzenie nowych spółek nie koniecznie bedzie to zgodne z założeniami ustawodawcy ale w celu uzyskania korzyści w postaci niższego podatku 9% CIT. Owszem jest zapis w ustawie o ew grupach kapitałowych i ograniczeniu tych przywilejów ale czy w tym przypadku nie sprawdzi się powiedzenie ze "Polak potrafii"?

  Nazwa firmy : Biiro księgowe ULA
 22. Jakub Bór pisze:

  Cieszę się z projektu, bo wreszcie podatnik stał się naprawdę ważny i jego prawa będą chronione.

  Nazwa firmy : JB Comp sc
 23. Elżbieta Lutow pisze:

  Podzielam pogląd Pani Urszuli, że pomysł na 9% CIT dla małych spółek osób prawnych zachęci, często bez dostatecznej wiedzy jakie obowiązki i koszty to generuje, do zakładania spółek, zamiast pozostania przy firmie osoby fizycznej. Działalność się skomplikuje (obsługa prawno-księgowo-podatkowa), wzrosną koszty tej obsługi, czego często, w przypadku mikro-działalności, nie zrekompensuje niższy podatek. W innej sprawie, dobra wiadomość, w kolejnej wersji projektu ustawy, który został 25 września br. przekazany do Sejmu - Autorzy (m.in. na wniosek ZRP, proponowaliśmy 90%) podwyższyli limit kosztów eksploatacji samochodów osobowych możliwych do zaliczenia w koszty z 50% do 75%. Sądzę, że ryczałt w tej wysokości jest już do przyjęcia.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 24. Klsra Bugaj pisze:

  Projekt ma dużo ciekawych rozwiązań ale niektóre regulacje mogą budzić zaniepokojenie bo w praktyce mogą stawiać podatników w gorszej sytuacji niż do tej pory – przykładowo, jeżeli organy wykażą, że podatnik przerzucił w całości ciężar ekonomiczny podatku na nabywców, nie będzie miał możliwości uzyskania nadpłaty, nawet jeżeli podatek został pobrany niezgodnie z prawem.

  Nazwa firmy : Polonus
 25. Jan Traszkowski pisze:

  Uwazam że projekt są dobre, bo np w ordynacji podatkowej podatnik staje się naprawdę ważny i jego prawa będą chronione.

  Nazwa firmy : Trasz-Trans
 26. Gustaw Trząświęczyński pisze:

  Nowe regulacje dotyczące projektu w ordynacji podatkowej dają możliwości skorygowania deklaracji, organ będzie zobowiązany powiadomić podatnika o możliwości zapoznania się z zebranym w postępowaniu materiałem. To umozliwi podatnikowi samodzielnie skorygowanie deklaracji, oraz brak konieczności oczekiwania na decyzję organu, dzięki czemu uniknie on odpowiedzialność karno skarboweji odsetek za zwłokę. Korekta przyspieszy proces ew rozliczeń i zmniejszy koszty prowadzonych postępowań.

  Nazwa firmy : Trząświęczyński doradztwo podatkowe
 27. Tekla Holka pisze:

  Nowe regulacje dadzą możliwość aby zamiast podatnika inna osoba mogła zapłacić nie tylko podatek (tak jest teraz), ale także : całą zaległość podatkową, odsetki za zwłokę, koszty postępowania podatkowego oraz koszty upomnienia. Proponuje się także podniesienie limitu płatności podatku za podatnika z 1000 zł do 5000 zł. To umożliwi szybszą egzekucję, wychodzenie z długów i mniesze odsetki.

  Nazwa firmy : Tekla advisors sc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookfile-pdf-omenu