Panel dyskusyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Strona główna / Prawo gospodarcze ogólne / Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dołącz do dyskusji

konsultowany akt prawny

Rząd przedstawił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Głównym celem projektu jest wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT czyli odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Proponuje się jednak aby obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostały objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (te poniżej 15 000 zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności za zasadzie dobrowolności. Decyzja o zastąpieniu obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powyższych rozwiązań wynika m.in. z kompleksowej analizy skuteczności odwróconego obciążenia. Analiza ta wykazała, że wprowadzenie tego mechanizmu daje efekty w branży objętej odwróconym obciążeniem. Jednakże, z uwagi na przenoszenie przestępczej działalności, można zaobserwować jednocześnie wzrost negatywnego wpływu nadużyć podatkowych w innych branżach, nieobjętych odwróconym obciążeniem oraz pojawienie się nowych sposobów unikania opodatkowania w niektórych branżach objętych odwróconym obciążeniem.
Zmiana ma być formą walki z wyłudzeniami VAT ale jednocześnie jest kolejnym krokiem do zmiany w zasadach rozliczania tego podatku.

Więcej informacji.
Projekt aktu do pobrania

Dyskusja online

Dodaj opinię

27 odpowiedzi na “Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw”

 1. Dorota Malinowska pisze:

  Zmiany w ustawie mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego VAT. Proponowane rozwiązanie może dotyczyć ok. 554 tys. podatników! Przypomnijmy, że mechanizm podzielonej płatności (MPP) funkcjonuje, jako dobrowolna metoda regulowania płatności, już od lipca 2018 r. Jak czytamy w uzasadnieniu, jest to rozwiązanie innowacyjne i unikalne w skali międzynarodowej. Wprowadzona przez Polskę innowacyjność polega na oparciu tego mechanizmu o system bankowy co pozwala podatnikowi na przenoszenie wartości zgromadzonych na rachunku VAT na inny rachunek VAT kontrahenta. Zapobiega to wyłudzeniom VAT przez tzw. znikających podatników i jednocześnie zapewnia ochronę dla nabywcy towaru lub usługi, gwarantując mu bezpieczeństwo podatkowe transakcji. Obowiązek korzystania z MPP może zostać rozszerzony na transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Pełen wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności: https://bit.ly/2Wf9sWm Zapraszamy do wyrażania opinii i oceny planowanych regulacji.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 2. Piotr Antoszewski pisze:

  Wystarczy wprowadzić jasny i czytelny rejestr podatników VAT z ogólnym dostępem wszystkich podmiotów w obrocie gospodarczym. Taki rejestr usprawni weryfikację podmiotów gospodarczych i ułatwi życie podatnikom VAT.

  Nazwa firmy : Antmot
  • Piotr Kornecki pisze:
   Zgadzam się ze zdaniem Piotra Antoszewskiego. Przede wszystkim wypada zrobić porządek z wykazem podatników VAT, doprowadzić do tego by taki rejestr był czytelny, powszechnie dostępny i przede wszystkim aktualny, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo obrotu. Wystawiając fakturę VAT nie powinniśmy się denerwować i zastanawiać czy nasza firma i my sami nie staniemy się ofiarą oszusta.
 3. Piotr Hadrysiak pisze:

  Z moich obserwacji wprowadzenie MPP nie wpłynęło negatywnie na firmy. Inaczej jest z mechanizmem odwrotnego obciążenia. Są firmy usługowe, którym nawis VAT rośnie i muszą występować o jego zwrot, a nie jest to droga łatwa i przyjemna, gdyż niestety prawie każdy występujący o zwrot traktowany jest jak złodziej, mimo, że ten VAT musiał zapłacić przy kupnie towarów (materiałów). Zastąpienie tego mechanizmu obowiązkowym MPP pozwoli firmom na szybsze i łatwiejsze rozliczanie VAT, wzmocni pozycję podwykonawcy względem wykonawcy głównego oraz ograniczy odpowiedzialność podatkową kontrahentów. Oczywiście skuteczność i korzystność tego rozwiązania tkwi w szczegółach, ale wygląda to dobrze.

  Nazwa firmy : Bobas
 4. Jolanta Czakon pisze:

  Jestem za tym projektem, gdyż daje on szansę na ukrócenie oszustw i przede wszystkim na sprawniejsze rozliczanie podatku VAT, a to też wiąże się też z terminowością płatności za zrealizowane usługi lub dostawy towarów. Z zainteresowaniem i nadzieją czekam na rezultaty po wejściu tego projektu ustawy w życie.

  Nazwa firmy : Salon Fryzjerski Fantazja
 5. Ryszard Lisiecki pisze:

  jak najbardziej pochwalić można zmiany opisane w artykułach 7 i 8 projektu tej ustawy związane utworzeniem przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.) wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w postaci elektronicznej. Zapowiada to zaprowadzenie porządku. O wiele łatwiej jest nierzetelnym przedsiębiorcom łowić ryby w mętnej wodzie. Nie boimy się konkurencji i płacenia podatków, byleby wszyscy działali na równych prawach.

  Nazwa firmy : Auto-Serwis Ryszard Lisiecki
 6. Michał Molęda pisze:

  VAT jest podatkiem za który Państwo finansuje znaczną część wydatków budżetowych, dlatego zapewne podejmowane wysiłki legislacyjne dla porządkowania sposobu odprowadzania i rejestracji tego podatku. Chodzi przy tym o to by z równą energią jak to jest w przypadku ściągania VAT, urzędy skarbowe zwracały przedsiębiorcom VAT należny / nadpłacony.

  Nazwa firmy : Zakład stolarski Michał Molęda
 7. Marek Malik pisze:

  Projekt ustawy dotyczący zmian ustawy o podatku od towarów i usług ma się przyczynić do poprawy aktywności zawodowej osób młodych do 26 roku życia, które wykonują prace na podstawie stosunku pracy i spadku bezrobocia tej grupie wiekowej i tym samym korzystnie wpłynąć na stabilizację zawodową oraz poprawę sytuacji materialnej młodych osób, co z kolei ma sprzyjać zakładaniu rodzin. Choć póki co jest to mały krok w tym kierunku, gdyż zmniejszenie obciążeń fiskalnych jest relatywnie niewielkie, jednak kierunek jest jak najbardziej prawidłowy.

  Nazwa firmy : Malik-Piekorz
 8. Paweł Morawczyński pisze:

  Podzielona płatność z wyodrębionym kontem dla odprowadzania podatku VAT jest dobrym rozwiązaniem, co przyznają nawet oponenci obecnego rządu. Zbyt wiele było oszustw polegających na odzyskiwaniu przez nieuczciwe firmy VAT-u od fikcyjnych faktur eksportowych w przypadku eksportu pali, elektroniki, stali i innych produktów masowych, co bardzo niekorzystnie wpływa na reputację przedsiębiorców prowadzących swoje firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Nazwa firmy : Normex
 9. Lidia Buczek pisze:

  Ulgi w podatku PIT dla osób wchodzących na rynek pracy to dobre rozwiązanie. Trzeba wszystko robić co można by wspomagać takie osoby, tak aby by później nie tworzyć oddzielnych przepisów nastawionych na ułatwianie powrotu do Polski po opuszczeniu kraju w poszukiwaniu godziwych zarobków w krajach zachodniej Europy

  Nazwa firmy : BIS Salon fryzjerski Lidia Buczek
 10. Józef Woźniak pisze:

  Mechanizm odwróconego obciążenia VAT eliminuje nieprawidłowości poprzez zapobieganie oszustów z branży, w której jest wprowadzany, jednak zagrożeniem jest, że oszuści będą swoje przestępcze działania przenosić do innej branży, gdzie stosuje się standardowe rozliczanie podatku VAT. Wybiórcze stopowanie mechanizmu walki z oszustwami nie jest więc narzędziem systemowym, które mogłoby skutecznie rozwiązywać problem w całej gospodarce, tak więc odwrócone obciążenie VAT powoduje, że prawo będzie opóźnione w stosunku do przestępczej działalności, która może przenosić się na inne branże.

  Nazwa firmy : Lokal Gastronomiczno-Hotelarski STARY MŁYN
 11. Marzanna Wiącek pisze:

  Brak możliwości swobodnego dysponowania kwotą VAT i mechanizm podzielonej płatności będą powodować ograniczenie płynności finansowej, gdyż wykorzystanie kwoty VAT będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego zwolni środki zgromadzone na koncie VAT na wniosek podatnika, co powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od złożenia takiego wniosku.

 12. Tomasz Nastaj pisze:

  Trzeba uważać i uprzedzać księgowe prowadzące naszą rachunkowość, bowiem regulowanie płatności w inny sposób niż przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności, ma nie stanowić kosztu uzyskania przychodu w firmie nabywcy...

  Nazwa firmy : PPHU Lubstol Tomasz Nastaj
 13. Tadeusz Matuszewski pisze:

  Duże uznanie i szacunek dla tych, którzy śledzą i do tego potrafią rozeznać się w kolejnych zmianach prawa podatkowego... Przeglądając projekt zauważyłem na przykład zapis mówiący, że jeżeli sprzedawca nie oznaczy faktury z opisem MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, to zostanie obciążony dodatkowym zobowiązaniem wynoszącym 100 % kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze.

 14. Michał Wroński pisze:

  No tak. Jeden temat się proponowaną ustawą naprawia, przy okazji jednak stwarza się nowe komplikacje w funkcjonowaniu uczciwych przedsiębiorców i firm. Kiedy doczekamy się spójnych, prostych i logicznych przepisów podatkowych łatwych w interpretacji i stosowania w codziennej pracy właścicieli i menedżerów małych przedsiębiorstw, którzy nie mają możliwości wczytywania się i rozgryzania meandrów legislacyjnych tworzonych przez ekspertów z Warszawy?

  Nazwa firmy : Sunapple sp zo.o.
 15. Elżbieta Lutow pisze:

  Mam wątpliwości, czy dla małych firm budowlanych, będących najczęściej podwykonawcami zamiana odwrotnego obciążenia VAT na obowiązkowy split payment będzie korzystna. Dzisiaj, firma będąca podwykonawcą w branży budowlanej wystawia fakturę na firmę pośredniczącą w realizacji zamówienia bez VAT-u, na zasadzie odwrotnego obciążenia, i VAT płaci nabywca (główny wykonawca, czy kolejny pośrednik) . W ten sposób, oczekując, niekiedy długo na płatność za fakturę, mali podwykonawcy nie zamrażali środków finansowych, przynajmniej w części obejmującej VAT. Po zastąpieniu odwróconego obciążenia - obowiązkową płatnością VAT-u na wydzielony rachunek sytuacja podwykonawców raczej się skomplikuje. Poprawi to owszem sytuację głównych wykonawców, którzy nie będą musieli z własnej kieszeni finansować VAT-u do 25-go następnego miesiąca, a dopiero wraz z upływem terminu płatności faktury. Po tych zmianach sytuacja małych podwykonawców w robotach budowlanych ulegnie pogorszeniu, włączenie ich w system obowiązkowej podzielonej płatności VAT-u może zaburzyć ich płynność finansową.

  Nazwa firmy : Zwiazek Rzemiosła Polskiego
 16. FPHU Włodzimierz Szabla pisze:

  Zasadna uwaga. Mam podobne obawy do tych zgłoszonych przez Panią Elżbietę Lutow. Nierzadko moja firma wykonuje usługi jako podwykonawca, tymczasem nowo uchwalone przepisy faktycznie stwarzają zagrożenie wobec tego, że będzie trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego podatek VAT od faktury za którą nie wpłynie jeszcze należność...

 17. Waldemar Skibniewski pisze:

  Dobrze, że nareszcie przewiduje się umożliwienie opłacania z rachunku VAT innych należności, niż jak dotychczas wyłącznie podatek od towarów i usług. Z rachunku VAT można będzie płacić , m.in. podatki dochodowe i składki na ubezpieczenia społeczne. Jest to niewątpliwie zmiana korzystna, oczekiwana przez przedsiębiorców.

  Nazwa firmy : Agencja Gospodarcza
 18. Jan Gogolewski pisze:

  Proponowane przepisy nakładają na wystawcę faktury obowiązek zamieszczania w fakturze informacji, że transakcja jest objęta mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Jeśli nie dopełni tego obowiązku przewiduje się poważane sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego równego 100% VAT-u wykazanego w fakturze. W przypadku transakcji na kwotę 15 tys. zł, od której obowiązuje w niektórych branżach podzielona płatność – będzie to kara finansowa w wysokości ponad 2800 zł. Taką samą sankcją objęto nabywcę, jeśli dokona płatności nie stosując MPP. Uważam, że są one niewspółmierne do wielkości i charakteru czynności objętej tą sankcją. Dodatkowo po stronie nabywcy za niedokonanie płatności w mechanizmie MPP proponuje się wprowadzenie sankcji w podatkach dochodowych polegającej na nie zaliczeniu transakcji do kosztów uzyskania przychodów. Uważam, że nowe obowiązki w zakresie VAT, jak i przewidziane sankcje za ich niedopełnienie na pewno wzbudzą wśród przedsiębiorców wiele obaw. Pozytywnie należy ocenić wprowadzenie pewnych ułatwień, poprzez umożliwienie opłacania z rachunku VAT innych należności, niż podatek od towarów i usług. Z rachunku VAT będzie możliwość regulowania, m.in. podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to niewątpliwie zmiana korzystna, oczekiwana przez przedsiębiorców.

  Nazwa firmy : Fabryka Wyrobów Cukierniczych JAGO
 19. Karol Mazur pisze:

  Uważamy, że proponowane przepisy są niewspółmierne do wielkości i charakteru czynności objętej tą sankcją. Jest dla nas oczywiste, że nowe obowiązki w zakresie VAT, jak i przewidziane sankcje za ich niedopełnienie na pewno wzbudzą wśród przedsiębiorców wiele obaw.

  Nazwa firmy : Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
 20. Wacław Napierała pisze:

  Pozytywnie należy ocenić wprowadzenie pewnych ułatwień, poprzez umożliwienie opłacania z rachunku VAT innych należności, niż podatek od towarów i usług. Z rachunku VAT będzie możliwość regulowania, m.in. podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne. To zmiana korzystna, oczekiwana przez przedsiębiorców.

  Nazwa firmy : FHPU Wacław Napierała
 21. Jarosław Romaniuk pisze:

  Chociaż dyskutowany projekt nie wprowadza nowego typu czynu zabronionego, jednak przedsiębiorca może być ukarany na podstawie art. 62 § 1 KKS, według którego ... kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, podatnikowi grozi grzywna od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, natomiast na podstawie nowego, dotychczas nieznanego artykułu 57c KKS nabywca, który wbrew obowiązkowi, dokona płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności będzie podlegać grzywnie do 720 stawek dziennych (choć przewiduje się ograniczenia tak określonej kary w wypadku wykroczenia skarbowego mniejszej wagi). Jest to nowy, do tej pory nieznany czyn karnoskarbowy.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosla Polskiego
 22. MIRiP pisze:

  Podzielamy opinię, że proponowane przepisy są niewspółmierne do wielkości i charakteru czynności objętej tą sankcją. Faktycznie nowe obowiązki w zakresie VAT, jak i przewidziane sankcje za ich niedopełnienie na pewno wzbudzą wśród firm rzemieślniczych wiele obaw. Natomiast jak najbardziej pozytywnie należy ocenić wprowadzenie pewnych ułatwień, poprzez umożliwienie opłacania z rachunku VAT innych należności, niż podatek od towarów i usług. Z rachunku VAT będzie możliwość regulowania, m.in. podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne. To zmiana korzystna, oczekiwana przez przedsiębiorców.

  Nazwa firmy : Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 23. Marian Ogonowski pisze:

  W przypadku zakładu motoryzacyjnego także nowe obowiązki w zakresie VAT, jak i przewidziane sankcje za ich niedopełnienie na pewno budzą wiele wątpliwości. Natomiast ja także w pełni pozytywnie należy oceniam wprowadzenie pewnych ułatwień, poprzez umożliwienie opłacania z rachunku VAT innych należności, niż podatek od towarów i usług takich, jak podatek dochodowy czy składki na ubezpieczenia społeczne.

  Nazwa firmy : AUTO Zacisze Warszawa
 24. Dorota Malinowska pisze:

  W dniu 9 sierpnia 2019 r. został uchwalony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził ze środowiskiem przedsiębiorców szerokie konsultacje przyjętych rozwiązań prawnych za pomocą panelu konsultacyjnego on-line i oceny ekspertów. Prace nad ustawą były realizowane w ramach projektu "Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Z przeprowadzonych konsultacji z przedsiębiorcami i opinii ekspertów wynika, że niektóre wprowadzone uchwaloną ustawą zmiany, mogą nieść za sobą dodatkowe obowiązki administracyjne, uciążliwe szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi uwagami: https://bit.ly/2PgMw5S

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 25. Jacek Hordejuk pisze:

  Podzielamy zdanie kolegów z innych izb. Oczywiście proponowane przepisy są niewspółmierne do wielkości i charakteru czynności objętej tą sankcją. Jest dla nas oczywiste, że nowe obowiązki w zakresie VAT, jak i przewidziane sankcje za ich niedopełnienie na pewno wzbudzą wśród przedsiębiorców wiele obaw. Pozytywnie należy oceniać wprowadzenie pewnych ułatwień, poprzez umożliwienie opłacania z rachunku VAT innych należności niż podatek od towarów i usług. Z rachunku VAT będzie możliwość regulowania, m.in. podatków dochodowych i składek na ubezpieczenie społeczne. To zmiana korzystna, oczekiwana także przez małe firmy rzemieślnicze.

  Nazwa firmy : Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookfile-pdf-omenu