Panel dyskusyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Strona główna / Prawo gospodarcze ogólne / Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dołącz do dyskusji

konsultowany akt prawny

Rząd proceduje kolejne nowelizacje w ustawach podatkowych, które będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców. Główne zmiany, ważne dla przedsiębiorców, będą dotyczyły zmiany zasad amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabywanych w drodze darowizny i w spadku wprowadzonych w październiku 2017 r. Proponowane zmiany złagodzą wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku ograniczenia w amortyzacji środków trwałych otrzymywanych w drodze spadku lub darowizny. 

W przypadku spadków zamierza się przywrócić zasady amortyzacji sprzed 2018 roku, czyli umożliwić spadkobiercom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i zaliczać odpisy amortyzacyjne w koszty.
Natomiast w przypadku darowizn środków trwałych otrzymanych po 31 grudnia 2017 roku obdarowanym pozostanie tylko kontynuacja amortyzacji po darczyńcy, czyli konieczność uwzględnienia wartości dokonanych już przez darczyńcę odpisów i przyjętej metody amortyzacji.
Projekt aktu do pobrania

Dyskusja online

Dodaj opinię

8 odpowiedzi na “Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”

 1. Iwona Porczak pisze:

  W opinii Związku Rzemiosła Polskiego proponowany przepis w kwestii amortyzacji jest krzywdzący w przypadku darowizn. Rozsądnym rozwiązaniem byłoby objęcie korzystnymi zasadami amortyzacji sprzed 2018 roku nie tylko spadków, ale też darowizn. Ale darowizn w sytuacji kiedy darowizna obejmuje przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Wówczas mniej korzystna zasada kontynuacji odpisów amortyzacyjnych po darczyńcy, dotyczyłaby tylko darowizn pojedynczych składników majątku . W ten sposób zrównane w tym zakresie zostałyby warunki amortyzowania majątku firm przejmowanych w drodze spadku i darowizn.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 2. Jan Gogolewski pisze:

  Także uważam, że proponowany przepis nie uwzględnia należycie kwestii darowizn dotyczących przedsiębiorstw. Ustawa powinna być zmodyfikowana w tym zakresie.

  Nazwa firmy : JAGO Fabryka Wyrobów Cukiernicznych
 3. Agata Lutow pisze:

  Uważam, że powrót do możliwości rozliczania amortyzacji majątku trwałego otrzymanego w spadku jest korzystny. Zdecydowano się jednak utrzymać ograniczenie amortyzacji w przypadku darowizny majątku, dając możliwość jedynie kontynuacji amortyzacji po darczyńcy. W przypadku darowizny całkowicie umorzonego majątku, obdarowany nie będzie miał możliwości rozliczenia w kosztach amortyzacji tych środków trwałych. Zastanawiam się, czy nie utrudni to przedsiębiorcom przekazywania firm następcom, w szczególności rodzinie. Ostatnio dużo się mówi na temat ułatwień w sukcesji firm dla przedsiębiorstw rodzinnych. Dlatego pomysł ZRP proponujący objęcie tym korzystnym przepisem darowizn całego przedsiębiorstwa jest zasadny. Będzie on wspierał przedsiębiorców kontynuujących działalność w ramach przekazanej firmy, np. rodzinnej.

  Nazwa firmy : Societax Sp. z o.o.
 4. Waldemar Skibniewski pisze:

  Być może, że obowiązujące do końca 2017 roku przepisy w zakresie amortyzacji majątku szczególnie otrzymywanego w drodze darowizn, były zbyt liberalne. Ale wprowadzona ich korekta była zbyt restrykcyjna, bowiem od stycznia 2018 roku nie jest już możliwe zaliczanie w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pozyskanych w formie darowizny lub spadku, jeśli korzystano ze zwolnienia od podatku spadkowego albo od darowizn. Zatem dobrze się stało, że zamierza się je zmienić, łagodząc te zasady w ten sposób, że będzie możliwa od nowa amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze spadku, a dla darowanych będzie obowiązywała zasada kontynuacji. Popieram rozwiązanie zaproponowane przez Związek Rzemiosła, żeby ograniczenia w amortyzacji majątku nabytego w drodze darowizn nie dotyczyły darowizn całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

  Nazwa firmy : Agencja Gospodarcza Waldemar Skibniewski
 5. Janusz Zdort pisze:

  Także uważam, że objęcie tym korzystnym przepisem darowizn całego przedsiębiorstwa jest w pełni zasadne. Będzie on wspierał przedsiębiorców kontynuujących działalność w ramach przekazanej firmy, np. rodzinnej.

  Nazwa firmy : Mechanika Pojazdowa J. Zdort
 6. Tadeusz Dąbrowski pisze:

  Marzy mi się, abyśmy doczekali czasów w których system podatkowy w Polsce oceniać będziemy na podstawie jego końcowego wyniku - podatku ostatecznego w wysokości 10-15%. Wtedy każdy rzemieślnik będzie w stanie zapłacić to zobowiązanie. Obecnie system podatkowy w sporym uproszczeniu można zobrazować tak: jeden płaci za drugiego. MSP, które są krwiobiegiem naszej gospodarki zamiast odprowadzać pełne podatki skłaniają się do szukania sposobów jak ich uniknąć. Kilkanaście lat temu w czasach gdy funkcjonowała Karta Podatkowa nikt nie unikał płacenia podatków. Dziś Państwo nie zachęca nas do płacenia podatków, mało tego - dziś są tak duże obciążenia nakładane na przedsiębiorców, że wszystko możemy traktować jako taki podatek (VAT, dochodowy czy np. ZUS)

  Nazwa firmy : Dąbrowski AUTOSERWIS
 7. Włodzimierz Kaźmierczak - kierownik Cechu pisze:

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być zmieniona w tym zakresie. Proponowany przepis nie uwzględnia darowizn dotyczących przedsiębiorstw.

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Różnych w Rawie Mazowieckiej
 8. Dariusz Gobis pisze:

  Wszelkie zmiany w przepisach, a zwłaszcza podatkowych, będące uproszczeniem wcześniejszych zapisów są elementem pobudzającym inwestowanie w firmę - liberalizacja przepisów dotyczących amortyzacji jest szczególnym przykładem. W dobie problemów dotyczących sukcesji w firmach rodzinnych upraszczanie i mniejszy fiskalizm w obszarze spadków i darowizn służyć będzie kontynuacji działalności gospodarczej. Jest to szczególnie ważne jeżeli myślimy o budowie silnej gospodarki z polskimi korzeniami. Bardzo pocieszające jest rewidowanie już przyjętych rozwiązań legislacyjnych - świadczy to o obserwowaniu efektów i refleksji.

  Nazwa firmy : Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookfile-pdf-omenu