Panel dyskusyjny

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Strona główna / Prawo gospodarcze ogólne / Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne
Dołącz do dyskusji

konsultowany akt prawny

W ostatnich dniach Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło nową propozycję ustawy, która ma doprowadzić do zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne dla części przedsiębiorców, tzw. „Mały ZUS dla Małych firm”

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. W wyniku wprowadzenia planowanych zmiana ta sytuacja się zmieni. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Oszczędności przedsiębiorcy będą zależeć zatem od jego rocznych przychodów. Przykładowo przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadza co miesiąc do ZUS - 1232,16 zł., czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach składka ZUS przedsiębiorcy wyniosłaby niecałe 660 zł.

Projekt ustawy zgodnie z założeniem rządowym ma rozwiązać rozwiązuje istotny problem społeczny związany z nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców prowadzących niskoprzychodowe działalności gospodarcze (m.in. związane z działalnością sezonową). W aktualnej sytuacji, często zmuszeni są oni do funkcjonowania w szarej strefie, ponieważ uiszczanie należności publicznoprawnych w pełnej wysokości, czyniłoby ich działalności całkowicie nieopłacalnymi. W efekcie wprowadzenia ustawy ma się poprawić rentowność niskoprzychodowych działalności gospodarczych, które obecnie ponoszą duże obciążenia na ZUS. Ma to wpłynąć pozytywnie na przeżywalność przedsiębiorstw oraz przyczynić się do tego, że przedsiębiorcy funkcjonujący obecnie w szarej strefie skłonią się do zalegalizowania działalności gospodarczej.
Rząd chce aby nowe rozwiązania funkcjonowały od 1 stycznia 2019 r.

Projekt aktu do pobrania

Dyskusja online

Dodaj opinię

23 odpowiedzi na “Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne”

 1. Iwona Porczak pisze:

  Każde takie rozwiązanie, które obejmuje tylko część przedsiębiorców wprowadza nierówne warunki w prowadzeniu działalności. Odczują je szczególnie najmniejsze podmioty usługowe, działające na prowincji, gdzie różnice ok. 850 złotych w obciążeniach na ubezpieczenia może mieć znaczenie. Składek na własne ubezpieczenia społeczne nie można traktować jak podatku, ponieważ są to składki na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe i nie powinno się ich zasadniczo różnicować, uzależniając, np. od dochodów, czy tym bardziej od przychodów. Zaproponowano kolejne zmiany, uzależniające wysokość składek od osiąganych przychodów. To jest nieracjonalne. Przychody nie mogą stanowić dobrego kryterium do ustalania obciążeń na ubezpieczenia społeczne. Dla przykładu 5 tys. zł przychodu miesięcznego w usługach niematerialnych, wolnych zawodach to zdecydowanie nie to samo, co 5 tys. zł osiągane w handlu, czy usługach wykonywanych ze znacznym udziałem materiałów, czy specjalistycznego wyposażenia. Miesięczny przychód w kwocie 5.250 zł w przypadku większości wolnych zawodów (np. prawnicy, informatycy, księgowi, architekci) w dużym uproszczeniu można porównać z dochodem z ich działalności. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w handlu, usługach materialnych, czy drobnej działalności wytwórczej, w których osiąganych przychodów nie można utożsamiać z dochodami. Kryterium przychodowe, spowoduje, że większość drobnych przedsiębiorców z tych grup działalności nie będzie mogło skorzystać z ulgowych składek zus. Nie można też przyjąć kryterium dochodowego, bo wyłączy ono z możliwości korzystania z preferencji składkowych osoby opłacające ryczałty. Zwracamy uwagę, że ponad 600 tys. przedsiębiorców rozlicza się ryczałtowo, opłacając podatki w formie karty i ryczałtu. W ich przypadku nie ma możliwości ustalenia dochodu dla ustalenia obciążeń na ubezpieczenia społeczne. Z drugiej strony nie znajdujemy żadnego uzasadnienia aby z projektowanych rozwiązań nie mogły korzystać osoby opłacające podatek dochodowy w formie karty podatkowej, bo tak zaproponowano w projekcie ustawy. Jak podano w uzasadnieniu przedsiębiorcy ci nie prowadzą ewidencji przychodów, co nie jest prawdą, bowiem prowadzą ją dla celów VAT, w tym dla potwierdzenia zwolnienia podmiotowego, wielu z nich ewidencjuje przychody za pomocą kas fiskalnych. Podsumowując, uważamy że wprowadzanie kolejnych ulg w systemie ubezpieczeń, gdzie skomplikowane będzie określenie grupy docelowej, do której kierowane będą ulgi spowoduje, że preferencje mogą okazać się nieracjonalne oraz przede wszystkim, że pozostali ubezpieczeni za to zapłacą, choćby dlatego, że pojawi się konieczność poniesienia dodatkowych wydatków ze środków publicznych. Zwracamy też uwagę, że nie uzasadnione ulgi zaburzają warunki równej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w bardzo podobnych warunkach ekonomicznych.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 2. Elzbieta Lutow pisze:

  Sądzę, że to nie jest dobry pomysł, aby uzależniać wysokość płaconych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy od przychodów osiąganych z działalności gospodarczej. Spowoduje to w wielu przypadkach nieuzasadnione obniżki w opłatach na tzw. zus, a z drugiej strony pojawią się dyskryminujące małe firmy ograniczenia w możliwości korzystania z ulgowych składek. Związek Rzemiosła, od samego początku, gdy powstawała koncepcja ulgowych składek uzależnionych od przychodów, zwracał uwagę na poważne wady tego rozwiązania, które w sposób nieuzasadniony zróżnicują obciążenia zus-owskie przedsiębiorców działających w bardzo podobnych warunkach ekonomicznych. Będzie to szczególnie odczuwalne w firmach jednoosobowych działających w tej samej branży, najlepiej z siedzibą w bliskim sąsiedztwie. Najważniejsze jest to, że przychód nie jest dobrym kryterium do ustalania wysokości składki. ZRP wskazywał w wystąpieniach, że 5 tys. zł przychodu w wolnych zawodach, jest nieporównywalne do przychodu uzyskiwanego przede wszystkim w handlu i usługach ze znacznym udziałem materiałów, czy drogiego wyposażenia firmy. W pierwszym przypadku przychód w dużym przybliżeniu jest równy dochodowi, w pozostałych ma nie wiele z nim wspólnego, co spowoduje, że wiele b. małych firm handlowych i usługowych z tej preferencji nie skorzysta. Oczywiste jest, że najczęściej z ulg będą mogły skorzystać osoby początkujące w biznesie. Uważam jednak, że na składkach na osobiste ubezpieczenia społeczne nie powinno się budować systemu wsparcia małych firm, w przyszłości zapłacą za to pozostali ubezpieczeni. Co ważne, jeśli uwagi ZRP nie zostaną uwzględnione i "mały zus dla małych firm" zostanie wprowadzony nie znajdujemy uzasadnienia aby z ulgowych składek nie mogły korzystać osoby opłacające kartę podatkową. One też prowadzą ewidencje przychodów dla celów VAT lub kasy rejestrujące i mogą posługiwać się przychodem dla udokumentowania prawa korzystania z ulgowych składek. W najbliższych dniach planowane jest posiedzenie Zespołu doraźnego ds. SOR Rady Dialogu Społecznego, który zostanie poświęcony dyskusji nt. planowanych rozwiązań w zakresie obniżki składek dla wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Elżbieta Lutow Związek Rzemiosła Polskiego

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 3. Janusz Borzyński pisze:

  Rząd obniżając składki chce, aby ludzie wychodzili z szarej strefy, szczerze mówiąc wątpliwe jest by to nastąpiło. Ci co nie płacili nie będą ich płacić dalej, a część nieuczciwych przedsiębiorców będzie zaniżało przychód by nie płacić wysokich składek. Dziś zachęcimy do obniżonej składki a przyszłe emerytury będą niewielkie. Ciekawe jak się to ma do propozycji wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych – mam wrażenie, że się one wykluczają. Raz rząd chce zadbać o większe pieniądze na przyszłe emerytury, a raz promuje tych co płacą mniej. Mnie osobiście się ten pomysł podoba. W interesach różnie się układa i czasem nie ma się dużych przychodów. Niższe stawki są wtedy pożądane by prowadzić normalnie biznes. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę wolałbym płacić niższe podatki . A tak za chwilę zacznie się robić większa dziura w ZUS-ie, którą będą pokrywać z budżetu czyli z naszych podatków, więc obawiam się, że na dłuższą metę będziemy dopłacać do tego rozwiązania, bo za chwilę podniosą nam podatki dla ratowania budżetu. Szara strefa się nie zmniejszy, a zwiększy bo ludzie będą kombinować jak płacić niższe składki . Niższe składki mają być od przychodu a nie od dochodu - to wyklucza tych, którzy mają wysokie przychody i koszty działalności a niski dochód z dobrodziejstwa tego system i dla nich sytuacja się nie zmieni.

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
 4. Jacek Zabrzuch pisze:

  Będzie to sytuacja gdy przedsiębiorca nie będzie chciał rejestrować części transakcji by nie przekroczyć określonego limitu 5.250 zł przychodu i skorzystać z określonej ulgi. za dużo pokus na raz . i zamiast ograniczać szarą strefę będzie skutkowało patologiami .

  Nazwa firmy : MC TECHNICA Sp. z o.o.
 5. Magdalena Litwin-Kiec pisze:

  Niestety zaproponowana ustawa spowoduje, iż tylko niektóre z małych firm będą mogły z niej skorzystać. Ministerstwo podaje, iż będzie to ok. 170 tys. firm co stanowi zaledwie 10 procent takich działalności. Co więc z pozostałymi firmami, które funkcjonują w podobnych warunkach ekonomicznych? Można się spodziewać, iż w wyniku takiego niesprawiedliwego potraktowania wielu przedsiębiorców poczuje się pokrzywdzonych. Czy szara strefa wówczas zniknie? Niestety może być zupełnie odwrotnie, powiększy się. No i pytanie, które nurtuje nas wszystkich: co z naszymi emeryturami po tak obniżonych składkach?

  Nazwa firmy : Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 6. Zbigniew Marchwiak pisze:

  Wysokość składki powinna być liczona proporcjonalnie do wysokości dochodu a nie przychodu.

  Nazwa firmy : Stolmar Zbigniew Marchwiak
 7. Małgorzata Knopek pisze:

  Wydaje się iż twórcy ustawy starając się wspomóc mikro firmy prowadzone przez jednoosobowych właścicieli stworzyli przepis oględnie to ujmując niekompletne, gdyż będą z nich mogły skorzystać jedynie wybrane, nieliczne firmy w początkowych stadiach działalności. Wydaje się że mechanizmów mających ulżyć mikro firmom należy poszukiwać w szerszym wymiarze, nie ograniczając się do kryterium obrotu i porównać odpowiednie sprawdzające się rozwiązania stosowane w innych krajach Unii Europejskiej , jak na przykład w Czechach i Wielkiej Brytanii, bowiem częstokroć w tych krajach mali przedsiębiorcy rejestrują nowe firmy by ograniczyć płatności na składki ZUS.

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Różnych w Otwocku
 8. Marek Dżażdżyński. pisze:

  Moim zdaniem, zasadniczym mankamentem tej ustawy jest pomysł aby z tych rozwiązań nie mogły korzystać firmy opłacające kartę podatkową. Jeśli chodzi o rzemiosło, to właśnie w tej grupie jest najwięcej mikrofirm usługowych, które w przypadku większości jednoosobowo prowadzonych działalności mogłyby prawdopodobnie skorzystać z preferencyjnego zus-u. Zgadzam się z uwagami zgłaszanymi przez ZRP, który krytycznie odnosi się propozycji wyłączenia z ulgowego zus-u opłacających kartę podatkową. Moim zdaniem, to jest właśnie nie uzasadniona dyskryminacja części firm. Nie jest prawdą, że te zakłady nie prowadzą żadnej ewidencji przychodów. Wiele z nich ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kas fiskalnych, prowadzi ewidencje VAT-owskie a także może niedługo zostaną zobowiązane do instalacji terminali płatniczych. Prowadzą zatem wiele ewidencji, w oparciu o które można ustalić ich przychody, co oznacza, że możliwe byłoby włączenie ich do ulgowego zus-u.

  Nazwa firmy : Cech Jubilerów Zegarmistrzów Optyków i Brązowników w Warszawie
 9. Agnieszka Buckley pisze:

  Wydaje się iż twórcy ustawy starając się wspomóc mikro firmy prowadzone przez jednoosobowych właścicieli stworzyli przepis oględnie to ujmując niekompletny, gdyż będą z nich mogły skorzystać jedynie wybrane, nieliczne firmy znajdujące się w początkowych stadiach działalności. Wydaje się że mechanizmów mających ulżyć mikro firmom należy poszukiwać w szerszym wymiarze, nie ograniczając się do kryterium obrotu. Należałoby dokonać analizy porównawczej i zastosować sprawdzające się rozwiązania w innych krajach Unii Europejskiej, jak na przykład w Czechach i Wielkiej Brytanii, gdzie polscy mikro i mali przedsiębiorcy częstokroć rejestrują nowe firmy by ograniczyć płatności na składki ZUS.

  Nazwa firmy : GB ENGLISH
 10. Piotr Hadrysiak pisze:

  Wszelkie formy pomocy przedsiębiorcom są wskazane. Nie można jednak zapomnieć o zasadach uczciwej konkurencji. Zbyt duże ulgi dla jakiejś grupy przedsiębiorców mogą zaburzyć równowagę zwłaszcza w usługach poprzez dumping wynikający z niższych kosztów stałych. Wprowadzajmy rozwiązania kompleksowe a nie doraźne burzące ład.

  Nazwa firmy : Bobas
 11. Karol Mazur pisze:

  Przychód jest złym kryterium do ustalenia składki. Należałoby się zastanowić, czy nie lepszym rozwiązaniem przyjęcia kryterium byłby dochód uzyskany przez przedsiębiorcę. W obecnym kształcie kryterium miesięcznego przychodu w kwocie 5250 zł spowoduje, że większość zakładów rzemieślniczych nie będzie mogło skorzystać z ulgowych składek ZUS. Jednocześnie należałoby się zastanowić, czy przedstawione rozwiązanie nie będzie "zaproszeniem" nieuczciwych przedsiębiorców do szarej strefy. Istnieje obawa, że nieuczciwi przedsiębiorcy będą zaniżać przychód, aby płacić składki na preferencyjnych warunkach.

  Nazwa firmy : Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
 12. Ryszard Migdał pisze:

  Projekt ma słuszne założenie, ale zapomina się w tym projekcie o firmach, w których o wielkości przychodu stanowią w dużej części koszty (handel, produkcja). Dlatego uważam, że o wiele sprawiedliwsze byłoby uzależnienie obniżania stawek składek ZUS od wielkości zysku, a nie przychodu. Uważam również, że należy rozważyć zwolnienie lub znaczące obniżenie składek ZUS, dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny. Krok taki może zachęcić pracowników oraz mikro przedsiębiorców do pozostaniu na rynku pracy i aktywności zawodowej.

  Nazwa firmy : Zakład Wielobranżowy Rzemieślnik
 13. waclaw Napierała pisze:

  wysokość stawki powinna być liczona od dochodu, nie od przychodu, powinna uwzględniać indywidualną kondycję firmy, pisanie ustaw na kolenie i przyjmowanie na szybko nic nie daje i rodzi kolejne nieprawidłowości niejasności i nie wiadomych jest za dużo

  Nazwa firmy : FHPU Wacław Napierała
 14. Marek Telak pisze:

  Pietą achillesową polskiego prawa gospodarczego jest rozpatrywanie i reformowanie poszczególnych elementów systemu rozdzielnie zamiast w drodze spojrzenia komplementarnego. Tworzenie zachęt dla przedsiębiorców poprzez przyznawanie preferencyjnych składki ZUS dla firm osiągających niskie przychody może być jedynie postrzegane jako proteza, co na dłuższą metę zwiastuje problemy bowiem przedsiębiorcy mogą mięć pokusę do sztucznego zaniżania obrotu. Połowiczne rozwiązania zawsze bowiem prowadzą do patologii. Dlatego jestem zwolennikiem podejścia komplementarnego , to jest by w pracach zmierzających do wsparcia małych biznesów w drodze obniżenia składek ZUS-owskich uwzględniać uregulowania prawa podatkowego, w tym podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, no i oczywiście wszystkie podobne rozwiązania dotyczące mikro przedsiębiorstw powinno się konsultować z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców

  Nazwa firmy : Warszawskie Centrum Edukacyjne Matel Sevice
 15. Henryk Oziębło pisze:

  Mały ZUS to słuszna inicjatywa. Zwłaszcza na terenach wschodniej i północno-wschodniej Polski przy względnie wysokim bezrobociu i niskich płacach ważne jest na ile to możliwe ułatwiać warunki działania małych przedsiębiorców tak by w obawie przed nadmiernymi obciążeniami wobec państwa nie uciekali w szarą sferę a wysokie składki ZUS-owskie są postrzegane jako część obciążeń podatkowych ograniczających przedsiębiorczość

  Nazwa firmy : Przedsiębiorstwo APIS
 16. Marek Tenczyński pisze:

  W Polsce można by było zastosować model niemiecki gdzie osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą, które wcześniej podlegały obowiązkowi ubezpieczenia, będą mogły dobrowolnie ubezpieczyć się na wypadek bezrobocia, jeśli tylko spełniają określone warunki. Dla pewnych grup zawodowych , szczgólnie w rzemiośle obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest nakazane ustawowo. W Niemczech między innymi rzemieślnicy, mogą wnioskować o zwolnienie z tego obowiązku po upływie 18-letniego okresu składkowego, a także personel opiekuńczy, także osoby pracujące na własny rachunek, lub realizujące długotrwale zlecenia na rzecz jednego zleceniodawcy oraz nieposiadające własnych pracowników. Pozostałe osoby pracujące na własny rachunek mogą dobrowolnie ubezpieczyć się w powszechnej kasie ubezpieczeń emerytalno-rentowych. W pewnym zakresie mogą również decydować, w jaki sposób będzie naliczana ich składka. Rzemieślnik podlegający obligatoryjnemu ubezpieczeniu jako osoba pracująca na własny rachunek może dokonać wyboru, czy będzie płaciła połowę regularnej składki (jest to możliwe tylko przez pierwsze 3 lata własnej działalności), składkę w pełnej wysokości , czy składkę o indywidualnie wyliczonej wysokości na podstawie przedłożonego przez ciebie zeznania podatkowego.

  Nazwa firmy : Zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych DEM
 17. Barbara Zakrzewska pisze:

  Uważam że to nie jest korzystne,obniżanie składek zus niektórym osobom prowadzącym działalność ,osoby które prowadzą działalność od 20-30 lat od samego startu płacą składki obowiązkowe(nie mieli wyboru) ,a teraz Rząd chce pomóc niektórym ,to jest wyróżnianie! Uważam ,że składki ZUS dla ogółu społeczeństwa pracującego powinny być obniżone do 20 %(pobierane są na ubezpieczenie społeczne 19,52%-i tylko te pieniądze idą na przyszłą (głodową ) emeryturę!!),a rentowe w wysokości 8% ?(jeżeli osoba nie pobiera renty -to co się dzieje ze składkami ?!idą do wspólnego kosza!!(a przecież to są moje składki!!),tak samo chorobowe-2,45% i wypadkowe 1,67% !! Ci co wcale nie pracują cale życie dostają rentę socjalną ! (taka jest jak najniższa emerytura),to po co pracować legalnie i płacić kolosalne składki ,w naszym kraju się nie opłaca!!

  Nazwa firmy : CRR
 18. Obywatelka pisze:

  Jaką Ci przedsiębiorcy będą mieć w przyszłości emeryturę liczoną od tych składek? Czy nad tym się zastanawiają? Czy nasze dzieci będą musiały kiedyś im dopłacać ze swoich składek do ich minimalnych emerytur lub z podatków dopłacać do mieszkań, ponieważ staną się petentami MOPS-u z uwagi na niską emeryturę? Czy obniżenie składek nie zaważy na wypłaty obecnym emerytom?

  Nazwa firmy : x
 19. Karol Holberg pisze:

  Uważam że omawiana ustawa pozwoli zwiększy konkurencję na rynku a co do ew skutków niskich emeryt ur to zgodnie z powiedzeniem bylego premiera "trzeba się było ubezpieczyć.", a kazdy kto myśli o przyszłości wybierze optymalny wariant..

  Nazwa firmy : Prywatny Przedsiębiorca
 20. Tania Glepowicz pisze:

  Składki Zus są i tak na bieżąco ,,konsumowane,, przez Państwo, projekt jest zbędny trzeba zwiększyć podstawy płacenia i dyscyplinować płatników a nie rozluzniac jakbyśmy zaraz mieli mieć bum demograficzny młodych ludzi na rynku pracy itp. to rozumiem. A takie luzowanie prawa niesie więcej szkody dla systemu ubezpieczeń społecznych niż pożytku.

  Nazwa firmy : Yutro
 21. Antonina Zabralska pisze:

  W Polsce jest potrzeba gruntownej zmiany w ww zakresie i dlatego popieram projekt.

 22. Garażyna Lubartowicz -Kolewska pisze:

  Nie wątpię w intencje ustawodawcy jakim jest generowanie bodźców do stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego, ale czy w skali kilku czy kilkunastu lat przełoży się pozytywnie na wzrost swiadczeń emerytalnych osób będących już w systemie jako świadczeniobiorcowów? Nie wspomnę już o przyszlych ew swiadczeniach dla tych, którzy mieliby być potencjalnie objęci przywilejem takich niższych lub zerowych skladek na ZUS? Bo patrząc realnie w tzw. chudych miesiącach prowadzonej działalności gospodarczej gdzie jest np. tzw. sezonowość zmniejszenie lub całkowita redukcja skladek miałaby sens ,to patrząc już z ew. perspektywy wielu lat może czynić krzywdę dla ew systemu opieki zdrowotnej czy nawet pomocy społecznej w czasie gdy beneficjenci tej ustawy jescze nie będą korzystać ze świadczeń emerytalnych, juz nie wspomnę o ew systemie rentowym, bo przecież wypadki się zdarzają o o wypadek nigdy nie jest trudno.

  Nazwa firmy : Yplon sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookfile-pdf-omenu