Panel dyskusyjny

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Strona główna / Prawo gospodarcze ogólne / Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
Dołącz do dyskusji

konsultowany akt prawny

Celem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego ochronie zdrowia i promowaniu prozdrowotnych zachowań polskich konsumentów. Zdaniem ustawodawcy postulowane rozwiązanie ograniczy stale rosnący problem nadwagi i otyłości społeczeństwa. W projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty na następujące produkty: napoje zawierające cukier lub substancje słodzące, napoje alkoholowe w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 300 ml i na reklamę suplementów diety. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Projekt ustawy był przedmiotem obrad Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Strona społeczna w trakcie posiedzenia wypracowała Stanowisko z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie projektu. Stanowisko zostanie przekazane do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, z wnioskiem o inicjowanie dalszych działań mających na celu podjęcie Uchwały w przedmiotowej sprawie.
Projekt aktu do pobrania

Dyskusja online

Dodaj opinię

2 odpowiedzi na “Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów”

  1. Dorota Malinowska pisze:

    Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, głównym celem wprowadzenia opłaty jest promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych oraz poprawa jakości diety przez ograniczenie spożycia słodkich napojów. Pomysłodawcy zmian tłumaczą, że prawidłowe żywienie stanowi najważniejszy czynnik środowiskowy, mający wpływ na rozwój organizmu oraz zapewnienie dobrego stanu zdrowia. Konsekwencje nieprawidłowego żywienia wpływają nie tylko na okres dziecięcy, ale także na potencjał zdrowotny organizmu w wieku dorosłym. Dzięki ograniczeniu spożycia cukru zmniejszy się zachorowalność na cukrzycę, otyłość oraz choroby z nimi związane. Podatkiem cukrowym dodatkowo objęte zostaną napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zmiany przyniosą zysk 2,3 mld zł w 2020 r., z czego do Narodowego Funduszu Zdrowia ma trafić 2,1 mld zł.

  2. Dorota Malinowska pisze:

    Jak podaje Biuro Rzecznika MŚP, Adam Abramowicz przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Pomimo oczywistego wpływu na funkcjonowanie firm z sektora MŚP, o Projekcie Rzecznik MŚP dowiedział się bezpośrednio ze środowiska przedsiębiorców. Przedsiębiorcy informowali o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach działającej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców, krytyczne stanowiska względem Projektu zgłosiło już pięć znaczących organizacji przedsiębiorców i pracodawców, zarzucając mu niecelowość, generowanie nadmiernych obciążeń administracyjnych, nieproporcjonalność przyjętych rozwiązań, naruszenie zasad stanowienia prawa (w szczególności poprzez zmianę zasad opodatkowania w ciągu roku kalendarzowego oraz potencjalną konieczność jego notyfikacji), czy nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz podaż. Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Zdrowia uwagi do Projektu, jego uzasadnienia oraz dołączonej Oceny Skutków Regulacji, wraz z krytycznymi opiniami organizacji przedsiębiorców. W jego ocenie analizy i założenia do Projektu winny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych oraz uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu Projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane. Pełny tekst wystąpienia Rzecznika MŚP wraz z załącznikami: https://bit.ly/2RXigey

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookfile-pdf-omenu