Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne

W ostatnich dniach Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło nową propozycję ustawy, która ma doprowadzić do zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne dla części przedsiębiorców, tzw. „Mały ZUS dla Małych firm”. Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. W wyniku wprowadzenia planowanych zmiana ta sytuacja się zmieni. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Oszczędności przedsiębiorcy będą zależeć zatem od jego rocznych przychodów.
Utworzono: 10.05.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>