o związku rzemiosła polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, założoną w 1933 roku, działającą na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r., z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku. Zrzesza 27 regionalnych izb rzemieślniczych, 477 cechów oraz 180 spółdzielni. Reprezentuje ok. 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2001 roku ZRP posiada status reprezentatywnej organizacji pracodawców, jest członkiem i bierze czynny udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, która stanowi forum współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych. ZRP od wielu lat reprezentuje środowisko polskich pracodawców nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Członkostwo w Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) pozwala na pełne zaangażowanie w europejski dialog społeczny. Wspólnie z organizacjami regionalnymi na co dzień współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Europie i na świecie.
Więcej informacji o nas na: www.zrp.pl