konsultowane akty prawne

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Obecnie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Dokument ma rozwiązać problem funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy, który prowadzi działalność na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej. W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią właściciela,  de facto, kończy się żywotność prowadzonej przez niego firmy. W praktyce nie ma możliwości dokonywania bieżących działań jak np.: sprzedaż towarów i świadczenie usług oraz regulowanie zobowiązań wobec pracowników oraz kontrahentów. Rozstrzygnięcia spadkowe najczęściej trwają długo...
Utworzono: 01.02.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>